Verksamhetsområde

Norrnäs Paviljong

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Södra Österbotten
Besöksadress Flatskärsvägen
64530 Norrnäs
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Gunilla Snickars
Norrbyvägen 6
64530 Norrnäs
Telefon: 050-5307145

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 350
Prisexempel 150,00
Fem slumpade lokaler
Hemgård
Paipis
Korsnäs lokalen
Korsnäs
small_lok_280 Purmogården
Purmo
small_lok_30 Pensala UF
Pensala
small_lok_22 Böle Ungdomsförening
Böle