Verksamhetsområde

Skaftung Ungomslokal

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Södra Österbotten
Besöksadress Frivilasvägen 1
64480 Skaftung
Postadress Frivilasvägen 1
64480 Skaftung
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Rickard Ingves
Bodvägen 1
64480 Skaftung
Telefon: 040-7012216

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 173
Prisexempel Hela lokalen 200€/tillställning Serveringsutrymmet 60€/tillställning
Fem slumpade lokaler
small_lok_1 Ytterjeppo danspaviljong
Nykarleby
Tunaborg
Snappertuna
Tölby Hembygdsförenings lokal
Tölby
Carlberg
Esbo
small_lok_196 Kyrkoby marthagård
Jakobstad