Vad gör FSU?

Finlands Svenska Ungdomsförbund är ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation. Vår uppgift är att bevaka ungdomsföreningarnas intressen och skapa förutsättningar för UF-verksamheten i hela Svenskfinland.

FSU arbetar med kulturellt ungdomsarbete och har omfattande erfarenhet av stora kulturprojekt för barn och ungdomar i Svenskfinland. Vi vill vara ett mångsidigt och inkluderande ungdomsförbund med verksamhet som ligger i tiden och som är relevant för dagens unga. FSU har exempelvis producerat flera ungdomsmusikaler, Popkalaset, MGP, Teaterkalaset, Coastlan och mycket mera.

Projekt

Filmskolan

Vibe

Förening360

Hugin Munin

Teaterkalaset

På Rätt Spåra

Teater

Amatörteatern har i Svenskfinland främst uppstått och utvecklats inom ungdomsföreningsrörelsen. FSU är centralorganisation för de ca 80 finlandssvenska amatörteatrarna, av dessa är 15 sommarteatrar. Antalet föreställningar per år är ca 600 och ca 1200 personer står på scen i de olika produktionerna. Allt som allt engagerar teaterproduktionerna flera tusen frivilliga. Publiken uppgår per år till över 100 000 personer.

Mera teaterrelaterad information på hemsidan teater.fi

FSU-Nytt

Prenumerera på FSUs nyhetsbrev!