Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar den första september kl. 8.00. Ansökan ska lämnas in senast den 30. september 2021 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.

Renoveringsbidraget för föreningshus är avsett för renovering av föreningshus, för reparationer som bidrar till bättre användbarhet samt till att bevara husens kulturhistoriska värde. Bidrag kan sökas av föreningar som äger ett föreningshus avsett för fri medborgarverksamhet. Ansökan om renoveringsbidraget för föreningshus görs i webbtjänsten.

När bidragen fördelas beaktas husets kulturhistoriska värde samt behovet av samlingslokaler för medborgarverksamhet i området. Bra renoveringsplaner är avgörande för beviljandet av bidrag.

År 2021 beviljades över 2 miljoner euro i renoveringsbidrag till 130 föreningar som äger föreningshus. Ansökningar inkom från 209 olika sammanslutning i totalt 18 landskap.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett understöd som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Att undervisnings- och kulturministeriet avsätter nödvändiga anslag är en förutsättning för beviljande av bidrag. Beslut om beviljande av bidrag fattas av Finlands Hembygdsförbunds styrelse i mars 2022 utgående från Föreningshusdelegationens utlåtande.

Läs mera: