Coronapandemin hotar rasera Finlands föreningar

Byagard2

Coronapandemin har drabbat många delar av samhället orimligt hårt. Till de hårdast drabbade hör landets föreningar. Föreningar står för ett väsentligt livsinnehåll för en stor grupp människor. Finlands ca 100.000 föreningar har ca 15 miljoner medlemmar. 

Under coronatiden har de flesta föreningar varit tvungna att helt upphöra med sin fysiska verksamhet. Ersättande sätt att samlas har utvecklats i rasande fart och många föreningar har burit ett stort ansvar för att hjälpa utsatta personer i vardagen. Det har varit självklart för landets föreningar att sluta upp bakom de rekommendationer och restriktioner som olika myndigheter har utfärdat. Samtidigt har många föreningar ekonomiskt drabbats mycket hårt då så gott som alla intäkter försvunnit, medan många löpande kostnader kvarstått.  

Många takorganisationer har under de senaste månaderna tagit emot allt fler budskap på att läget i landets lokala föreningar börjar bli kritiskt. Det är i de lokala föreningarna som huvuddelen av föreningslivets verksamhet sker. 

Nu behövs genomgripande stödåtgärder för att garantera att det finns ett livskraftigt föreningsliv när pandemin småningom är övervunnen. 

Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) i samarbete med sina medlemsorganisationer föreslår att statliga och kommunala myndigheter omedelbart vidtar följande åtgärder: 

1) Ett stödpaket som riktar sig till lokala föreningar lanseras så fort som möjligt. Stödet måste kompensera uteblivna intäkter då normal verksamhet inte har varit möjligt, samtidigt som föreningarnas löpande kostnader för t.ex. fastigheter inte har påverkats. 

2) Landets kommuner går in för att under 2022, 2023 och 2024 befria samtliga allmännyttiga föreningar från fastighetsskatt utan att samtidigt skära i kommunala föreningsstöd. 

3) Finland behöver ett skilt stödpaket för tiden efter coronapandemin. Föreningarnas kassor är på många håll tomma. För att det skall vara möjligt med verksamhet när det med hänsyn till restriktioner igen blir möjligt, måste det finnas finansieringsmöjligheter för att stöda verksamhet. 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.

Mera information: 

Sebastian Gripenberg 
verksamhetsledare 
050-502 5166