Coronapandemin ödelägger amatörteatrarna och har berövat 1500 teaterproffs jobbet

20140604-_MG_5993

Suomen Harrastajateatteriliitto ry (SHT), Työväen Näyttämöiden liitto ry (TNL) och Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU) bedömer på basis av medlemsförfrågningar som har genomförts i april 2021 att amatörteatrarna i år förlorar biljettintäkter om åtminstone 4,7 miljoner euro på grund av coronapandemin. Intäktsbortfallet återspeglar sig direkt på teatrarnas verksamhet och möjligheter att sysselsätta teaterproffs. 

År 2019 sysselsatte amatörteatrarna 1480 proffs inom teaterbranschen. Den sammanlagda lönesumman var 3,8 miljoner euro. Under 2020 föll den här summan till hälften eller 1,7 miljoner euro. År 2021 kommer sänkningen att vara betydligt större. 

Medlemsförfrågningarna visar att amatörteatrarna har en betydande sysselsättande effekt inom teatervärlden, som dock inte erhåller något samhälleligt stöd. Ifall amatörteatrarna inte kompenseras för det ekonomiska bortfall som coronapandemin har lett till drabbas också teatervärldens frilansare av förluster på flera miljoner euro. Amatör- och proffsteatrarna går hand i hand, båda behöver stöd för att överleva. 

Amatörteatrarna i hela landet erbjuder möjligheter till teaterupplevelser för alla åldrar. Deras skala är bred och inkluderar bland annat konstnärliga, sociala, terapeutiska och samhörighets- dimensioner. Amatörteatrarna har en särskild inverkan på regional utveckling och på balans mellan olika regioner. År 2019 deltog ungefär 21000 personer i amatörteatrarnas verksamhet. 

Det finns för tillfället fler högt utbildade teaterproffs i Finland än någonsin. Amatörteatrarna spelar en viktig roll som sysselsättare för de här proffsen. Amatörteatrarna fungerar inte enbart på frivillig basis. Sektorn är en viktig sysselsättare för proffs, såsom regissörer och scenografer. Ifall amatörteatrarna lämnas utan statligt stöd kommer effekterna även att vara förödande för teatervärldens proffs. 

Amatörteatrarna har hittills inte erhållit något coronastöd överhuvudtaget och befinner sig i stora svårigheter. Amatörteaterfältet behöver omedelbara stödåtgärder. 

Våra färska medlemsförfrågningar och de diskussioner vi fört med de teatrar vi representerar gör att vi undertecknade känner en stor oro för de finländska amatörteatrarnas nuläge och framtid. 

Sanna Saarela, toiminnanjohtaja, Suomen Harrastajateatteriliitto
Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja, Työväen Näyttämöiden liitto
Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare, Finlands Svenska Ungdomsförbund, 050- 502 5166, sebastian@fsu.fi