Förening360

Om projektet

Projektet skapar plattformen Förening360 – en moderniserad och användarvänlig online service för en mera professionell uthyrningsverksamhet för föreningar med föreningshus. Projektets huvudsakliga mål är att genom en höjning av användningsgraden på föreningshus öka det lokala samhällets livskraft samt höja aktiviteten inom föreningarna. Åtgärderna inom projektet skall ge ett lyft för föreningshusen som möjliga samlingsplatser och faciliteter för olika former av medborgaraktiviteter. Vid projekttidens slut skall föreningarna ha tillgång till nya digitala verktyg för att öka användningsgraden av deras lokaler. Projektet genomförs i Nyland men avsikten är att få med föreningar från hela Finland.

Förening360 finns till för att hjälpa!

Föreningar med föreningshus eller lokaler måste bli mera professionella i hur man presenterar, hyr ut och marknadsför sina lokaliteter. Föreningar som deltar i Förening360 får ett nytt digitalt utseende med ett användarvänligt uthyrningssystem. I samband med att uthyrningsverksamheten blir mera effektiv och smidig, kan föreningarna mera fokusera på den egentliga verksamheten.

Modern teknik

Förening360 använder modern och professionell teknik i allt man gör. På detta sätt garanteras att slutprodukten håller hög kvalité och är konkurrenskraftig. Teknik som används är 3D-kameror, drönaren, systemkameror, fotograferingstält mm.

Nycklarna i handen-princip, gratis!

Att förnya hela uthyrningsverksamheten och göra den mera visuell och effektiv är resurskrävande, både ekonomiskt och tidsmässigt. Även den rätta kunskapen krävs. Förening360 erbjuder därför alla tjänster projektet erbjuder gratis. 

Kontakt

0732Pasi Holmberg
+358 50 502 0732
forening360@fsu.fi

Vill er förening med i Förening360?

Trots att endast föreningar i Nyland för tillfället kan komma med i projektet, är avsikten att utvidga möjligheten att komma med till övriga delar av Finland. Genom att fylla i formuläret nedan registreras ert intresse och möjligheten att utvidga ökar.

Finansiärer och samarbetspartners

Projektet finansieras av NTM-centralen i Nyland och Svenska Kulturfonden. Med som samarbetspartners är Finlands Hembygdsförbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Hembygdsförbund, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, Nylands byar, SILMU-byar samt föreningar tillhörande dessa.