Föreningar med föreningshus har nu möjlighet att ansöka om energibidrag

Föreningar med föreningshus har nu möjlighet att ansöka om energibidrag senast 11.4.2023 från Finlands Hembygdsförbund:

https://kotiseutuliitto.fi/foreningshus/energibidrag-for-foreningshus-2023/