Föreningshusdagen

Den nationella Föreningshusdagen brukar årligen firas det andra veckoslutet i september.

Föreningshusen är fina platser. De kan fungera som verksamhetscenter för byar och stadsdelar där man kan idka hobbyverksamhet och ordna olika evenemang. Föreningshus är fulla av levande kulturarv och de är värda att fira! Föreningshusdagen (Seurantalopäivä) erbjuder en möjlighet att göra husen kända och ordna verksamhet som är öppen för alla. Föreningshusdagen är en del av europeiska kulturmiljödagarna.

Evenemangen under Föreningshusdagen hittar du i europeiska kulturmiljödagarnas evenemangskalender.

Hur kan vi delta
Varje föreningshus kan ordna ett evenemang som passar just er.

När
Föreningshusdagen firas årligen det andra veckoslutet i september, vilket 2022 inträffar den 10–11 september. Om ni vill, kan evenemanget också ordnas vid någon annan tidpunkt.

Föreningshusdagen firas som en del av europeiska kulturmiljödagarna. I år kulminerar kulturmiljödagarna den 5–11 september 2021.

Talkodans, reparationsverkstad eller en utflykt i naturen i husets omgivning
Programmet är fritt. Förutom öppet hus kan ni ordna olika evenemang, till exempel ett talko, dans, presentera renoveringen av huset eller till exempel belöna aktiva talkoarbetare. Eller skulle loppis vara det bästa sättet att locka de lokala invånarna till huset?

Evenemanget bör helst vara gratis eller biljetter säljas högst till självkostnadspris.

Programmet under Föreningshusdagen kan anknytas till europeiska kulturmiljödagarnas tema som varierar från år till år. I år är temat för dagarna Plats för lärande. Årets tema kan tillämpas på många sätt på/vid föreningshuset. Det är emellertid inte obligatoriskt att delta i temat, utan alla slags evenemang kan vara med.

Information
Annonsera evenemanget i lokaltidningen, i sociala medier, på annonsspalter för aktuella händelser, anslagstavlor och så vidare. Meddelanden, affischer och programblad kan gärna dekoreras med föreningshusets logotyp.

Kom ihåg att anmäla evenemanget till Europeiska kulturmiljödagarnas kalender. Då tas evenemanget med i kulturmiljödagarnas program och visas i både den finländska och den internationella evenemangskalendern. Samtidigt får ni tillgång till all kommunikation i anslutning till kulturmiljödagarna! Utnyttja också det kostnadsfria materialet.

Även om ni inte vill att evenemanget ska publiceras i kalendern, anmäl ändå uppgifterna till Hembygdsförbundet för uppföljning!

Hederspris för bra renovering

Känner du till ett välrenoverat föreningshus som förtjänar att bli belönat? Föreningshusdelegationen delar ut Hederspriset för bra renovering som ett erkännande till ett föreningshus, som renoverats pietetsfullt och vars användbarhet är bättre tack vare renoveringen.

Ett välrenoverat föreningshus har renoverats med metoder och material som passar den gamla byggnaden. En bevarande renoveringsmetod är ett mer hållbart alternativ än att bygga nytt, ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. I prismotiveringarna betonas det traditionella byggandets särdrag och värnandet av byggnadens historia. Även funktionsmässiga förbättringar, såsom tillgänglighetslösningar och utbyggnader, har planerats så att de passar den gamla byggnaden.

Föreningshusen är medborgarsamhällets byggstenar: vid nominering lönar det sig att betona hur renoveringen ökat användningen av huset samt stärkt gemenskapen och talkoandan.

Priset kan endast tilldelas högst fem år gamla renoveringar.

Bland nomineringarna väljer en jury ut hus till tävlingens nästa skede. Om de utvalda husen kan det ännu begäras ytterligare information. Vinnaren offentliggörs på föreningshusdagen det andra veckoslutet i september. Priset är en bronsskulptur, varav det utdelas en per år. Flera hedersomnämnanden kan delas ut.

Förutsättningar för att tilldelas priset är att föreningshuset ägs av ett samfund som är berättigat till renoveringsbidrag för föreningshus (registrerad förening eller annan sammanslutning med rättshandlingsförmåga). Till exempel kan en byggnad som ägs av kommunen inte belönas.

Nomineringar lämnas in senast 31.3.2022 via detta elektroniska formulär: https://link.webropol.com/s/hyvan-korjauksen-palkinto-2022

Ansökan, foton och bilagor kan vid behov också skickas per post (Finlands Hembygdsförbund, Kalevagatan 13 A, 00100 HELSINGFORS). Ansökan och bilagorna returneras inte.

Prisjury 2022

byaombudet Tauno Linkoranta
arkitekt Ulla Rahola
byggnadskonservator Kalle Virtanen

Mer information

informatör-projektsekreterare Kalle Nikander
tel. 041 314 2879
seurantalot@kotiseutuliitto.fi