Föreningshusens centralorganisationer: En massiv nedskärning hotar platser för hobbyverksamhet och oersättligt byggnadsarv

Ställningstagande 26.10.2023

Centralorganisationerna för de samfund som upprätthåller föreningshus vädjar till beslutsfattarna, att den massiva nedskärningen som föreslagits gällande renoveringsbidragen ännu skulle omvärderas. I det statliga budgetförslaget som behandlats av riksdagen, föreslås en nedskärning på nästan en miljon euro gällande renoveringsbidragen. Det betyder en minskning på nästan 60 procent av det tidigare beviljade anslaget. I förslaget för renoveringsbidrag samt rådgivnings- och vägledningsarbete har reserverats totalt endast 700 000 euro. År 2023 var motsvarande belopp 1 697 000 euro.

Organisationerna förstår att den offentliga ekonomin måste anpassas, men det känns orimligt att nedskärningen till stora delar skall drabba det ideella arbetet och föreningshusen som upprätthålls med knappa resurser.

Effekterna av den föreslagna nedskärningen riktar sig direkt till platserna där förenings-, kultur- och hobbyverksamhet utförs samt mot hobbymöjligheterna för barn och ungdomar. Föreningshuset är ofta ortens enda samlingsplats. Tiotusentals barn, unga och vuxna samlas i dem för att göra något varje vecka.

Nedskärningen av renoveringsbidraget äventyrar bevarandet av det nationellt viktiga byggnadsarvet. Många föreningshus är kulturhistoriskt värdefulla skyddsobjekt som inte kan återvinnas om de redan förfallit.

”Renoveringsbidraget är för samhället ett förmånligt och effektivt sätt för att kunna stöda lokala platser där hobbyverksamhet utförs samt gällande delaktighet och välbefinnande på orten. I renoveringsbidraget ingår en självfinansierande andel och även talkoarbetet har en stor betydelse”, säger Mikko Härö som fungerar som ordförande för föreningshusdelegationen.

De negativa följderna för samhället kommer att bli stora

Centralorganisationerna framhåller, att genom att hålla föreningshusen i gång ökas den regionala jämlikheten, stöds demokratin, finns möjligheter till att träffas och göra något tillsammans samt förebyggs marginalisering, psykisk ohälsa och orörlighet.

”Den massiva nedskärningens följder kan bli oförutsägbart stora. Den möjliga kortsiktiga fördelen med sparandet blir liten jämfört med de negativa följderna för samhället”, säger Härö.

Föreningshusdelegationen koordinerar fördelningen av renoveringsbidragen. Den omfattar 12 centralorganisationer vilka under sig har föreningar som upprätthåller föreningshus samt därutöver olika myndigheter. Bidragen fördelas efter en expertbedömning av Finlands Hembygdsförbund på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Platser för medborgaraktiviteter som är öppna för alla

Föreningshus är ett allmänt namn. De fungerar som samlingsplatser och är öppna för alla. De upprätthålls av olika ideella samfund. Det finns sammanlagt över 2000 föreningshus och de är belägna både på landsbygden såväl som i städerna.

Ungdomsföreningshusen utgör den största gruppen. Det finns också arbetar- och byaföreningshus, frivilliga brandkårs- och klubbhus för idrott, lantmanna-, nykterhets-, hembygds- och marthaföreningshus. Samtliga hus upprätthålls huvudsakligen genom talkokrafter.

Föreningshusen representerar olika tidsepokers byggnadsarv och de är kulturhistoriskt betydelsefulla. De äldsta bevarade husen är byggda redan på 1800-talet.

Utifrån expertbedömningen används renoveringsbidragen för att stöda de nödvändigaste renoveringarna samt för att säkerställa funktionaliteten enligt dagens behov, till exempel genom att förbättra tillgängligheten. Målsättningen är en ekonomisk renovering på lång sikt. Ansökningsrundan för år 2024 har nyligen utgått. Över 280 ansökningar inlämnades och den totala ansökta summan överstiger 8,6 miljoner euro.

Föreningshusdelegationen

Finlands Svenska Ungdomsförbund
Kansantalojen Liitto
Raittiuden Ystävät
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Kylät
Suomen Nuorisoseurat
Suomen Työväentalojen Liitto

Tilläggsuppgifter:
Seurantaloasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Mikko Härö
mikko.haro@gmail.com
tel. 0445220010