Föreningshusseminarium 18.5

Föreningshuset Ringborg i Strömfors_foto Börje Jönsas

Finlands Svenska Ungdomsförbund, FSU, bjuder in alla intresserade till ett föreningshusseminarium på distans onsdagen den 18.5 kl. 17.30 – 19.30.

Eftersom seminariet riktar sig till de föreningspersoner i Svenskfinland som på sätt eller annat är inblandade med olika renoverings- och reparationsarbeten gällande föreningshus, är det lämpligare att arrangera seminariet på distans så att så många som möjligt kan delta.

Byggnadsforskare Lasse Majuri från Finlands Hembygdsförbund och Åsa Rosenberg samt Joel Johansson från Svenska kulturfonden medverkar i seminariet. Dessutom presenterar Jonas Rönnqvist, verksamhetsledare på Svenska Österbottens Ungdomsförbund, SÖU, enkäten gällande en utredning utav föreningshusens driftskostnader som skickats till föreningarna och där svar inväntas. Projektledaren Pasi Holmberg från FSU presenterar föreningshusprojektet, Förening360, som nyligen startat.

Intresserade skall anmäla sig till seminariet senast 13.5 per e-post till adressen fsu@fsu.fi. Länken till seminariet skickas därefter till de anmälda. Frågor gällande bland annat renoveringsbidrag eller annat aktuellt gällande renovering av föreningshusen som riktar sig till Lasse Majuri och/eller Åsa Rosenberg/Joel Johansson, skall gärna på förhand skickas per e-post till fsu@fsu.fi i samband med deltagaranmälan.

Foto: Föreningshuset Ringborg i Strömfors, Lovisa. Fotograf: Börje Jönsas.