Förvalta föreningshusen

Byagard2

Finlands Svenska Ungdomsförbund, FSU, arrangerar ett seminarium om föreningshusärenden torsdagen den 20 maj 2021 kl. 13.00. Seminariet arrangeras på distans och är öppet för alla intresserade. Under seminariet presenteras möjligheter att ansöka om renoveringsbidrag. Dessutom får de medverkande höra om två föreningars pågående renoveringsprojekt.

Plock ur innehållet:

  • Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare på FSU, hälsar välkommen
  • Lasse Majuri, byggnadsforskare på Finlands Hembygdsförbund, informerar om möjligheter att ansöka om statligt renoveringsbidrag
  • Matts Blomqvist, ombudsman på Svenska kulturfonden, informerar om möjligheter att ansöka om renoveringsbidrag från Kulturfonden
  • Benita Ekebom-Jönsas, Skärgårdens Vänner i Strömfors, presenterar föreningens renoveringsprojekt
  • Bojan Tikkakoski, Föreningen Essegården, presenterar föreningens renoveringsprojekt
  • Frågor och diskussion.

Intresserade deltagare anmäler sig senast 17.5 till FSU per e-postadressen fsu@fsu.fi. Därefter skickas möteslänken till de anmälda.

Välkommen på seminarium!