FSU:s föreningshusseminarie våren 2023

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf arrangerar ett föreningshusseminarium onsdag 12.4 kl. 17.30. Seminariet ordnas i SFV-huset, Georgsgatan 18, Helsingfors, mötesrum 301 i tredje våningen. Dit kan deltagare komma fysiskt på plats, men man kan även delta på distans via datauppkoppling. Distanslänken skickas per e-post efter att anmälningstiden utgått. Ingen avgift uppbärs för deltagande.

Under seminariet kommer FSU:s föreningshusprojekt, Förening360, att presenteras mera ingående utav projektledaren Pasi Holmberg. Byggnadsforskare Lasse Majuri från Finlands Hembygdsförbund, kommer i korthet att berätta om energisparande åtgärder för föreningshusen samt att han informerar om de statliga renoveringsbidragen och svarar på frågor om dem. Svenska kulturfondens fastighetschef Joel Johansson och ombudsman Matts Blomqvist, medverkar också och de informerar om och svarar på frågor gällande Kulturfondens renoveringsbidrag.

Notera det som framgår i Kulturfondens information gällande ansökan om renoveringsbidrag, att de föreningar som beviljas renoveringsbidrag av Finlands Hembygdsförbund också kan söka bidrag från Kulturfonden. Närmare information under seminariet.

Intresserade bedes anmäla sig senast 31.3 till seminariet!

ANMÄL DIG HÄR