FSU:s höstmöte valde styrelse och tog sikte på 2022

FSU:s höstmöte 13.11.2021 återvalde enhälligt Tony Karlsson till förbundsordförande för 2022

FSU:s höstmöte 13.11.2021 återvalde enhälligt Tony Karlsson till förbundsordförande för 2022. Den nya förbundsstyrelsen fick följande sammansättning: Jörgen Backman (Jarl Åkerlund ) och Heidi Jousmaa (Börje Henriksson) för NSU, Linn Nyholm (Christian Rönn) och Johan Sten (Maria Tokou) för SÖU, Mikaela Sundqvist(Alex Sihvonen) och Stefan Drugg (Dick Lindroth) för ÅUF samt Zacharias Kalm (Didrik Svahn) och Joakim Österlund (Ann Kvarnström) för ÅLUF. 

Höstmötet fastställde verksamhetsplan och budget. I planerna för 2022 slås fast att FSU skall arbeta för att skapa positiva, hållbara och tidsenliga lösningar som stöder ungdomar i coronapandemins efterdyningar på alla nivåer inom UF-rörelsen samt erbjuda och upprätthålla plattformar och mötesplatser för aktivt medborgarskap och livslångt lärande.