Fullmakt – produktionen är i full gång!

Det var ett ivrigt gäng skådespelare som under veckoslutet träffades i Helsingfors för att börja repetera för FSUs nya teatersatsning Fullmakt. Produktionens första övningsläger skulle initialt arrangeras under årets första vecka. Det gick inte som planerat, men nog som väntat.

Det är nästintill högtidligt då ensemblen för en ny pjäs träffas för första gången. Det är spännande att komma samman med gruppen som under en intensiv övningsperiod skall sammansvetsas för att trovärdigt kunna spela mot varann bara ett par månader senare. Under det första mötet delas rollerna ut och manuset läses igenom av de som skall besätta rollerna. Tidstypiskt så skedde kollationeringen på distans – flera i teamet satt i coronakarantän och det planerade lägret blåstes av med kort varsel. Lyckligtvis är ungdomarna rutinerade när det kommer till att mötas på distans och upplägget var trots allt lyckat.

Det var kanske just på grund av motgångarna i produktionsstarten som det till synes var extra roligt för hela gänget att träffas fysiskt, om än med en del försiktighetsåtgärder med tanke på smittorisken. Det är dyrbara övningsdagar som står på spel.

I det rådande pandemiläget är snabba svängningar ett faktum och kreativa produktionstekniska lösningar A och O – The show must go on! Den intensiva övningsperioden har nu inletts för den nyskrivna pjäsen som kommer att spelas under våren i Borgå, Helsingfors och Ekenäs.

Läs mer om ensemblen HÄR.