Banken och dess roll

Banken är oftast med oss hela livet och är en trygg plats att vända sig till när det handlar om den egna privatekonomin. De tjänster du använder dig av variera beroende på livssituationen och det handlar inte bara om ekonomi så som pengar utan även om konton, betalkort,nätbank, mobilbank osv. Bankerna erbjuder även en stor variation av olika lån. Till dessa hör bl.a. kreditkort (som är en form av lån), studielån, bostadslån, brukslån, placeringslån, listan är nästan oändlig. Det är ett enormt ansvar som banken bär, i synnerhet när man tänker på att banken förvaltar ju våra allas pengar. 

Alla pengar finns inte i fysisk form i bankens källare utan av alla dom pengar som banken förvaltar (=att ha en viss period), existerar elektroniskt. Kontanter används bara mindre och mindre i vardagen vilket betyder att banken också har mindre och mindre kontanter i fysisk form. I och med att vi idag använder allt mindre fysiska pengar kan det också kännas svårare att handskas med pengar, eftersom man kanske aldrig någonsin har använt sedlar och mynt utan alla betalningar sköts med hjälp av ett betalkort på ett eller annat sätt. De vanligaste korten som man även kan få som underårig i dagens läge kallas debit, eller ha ordet “debit” i sig någonstans. Debit betyder att du kan använda just de pengar som finns på ditt konto,alltså har ett debit-kort ingen kreditfunktion där du kan köpa saker med lånade pengar.

Det vanligaste sättet att bli kund hos en bank är att ha varit det nästan från födseln, alltså blir man ofta kvar i den bank där ens vårdnadshavare har öppnat ett konto för en. Om man vill byta bank av någon orsak har bankerna bra med information på sina nätsidor om hur man blir kund hos just den banken. Bankerna har även bra kundservice som gärna hjälper till vid behov. Alla har olika behov av banktjänster så ju större och mer invecklad ekonomi du har, så desto mer specifika och mångsidiga blir också kraven på skötseln av din ekonomi. Då kan det även bli aktuellt att vara kund i flera olika banker, för att kunna få all den service som just din ekonomi behöver, men för de allra flesta av oss så kommer man nog i det stora hela lättare undan med att koncentrera sina bankärenden till en bank. 

Kostnaderna för de olika banktjänsterna varierar från bank till bank och bankerna prissätter dessa tjänster lite på olika vis. Finansbranschen i Finland är ytterst noga kontrollerad och styrd av myndighetsbestämmelser och krav. Detta är en positiv sak ur kundens synvinkel. Dessa krav och bestämmelser gör att vi som kunder kan lita på bankerna i Finland och vet att bankerna alltid har kundens bästa intresse i åtanke. Detta medför också att bankerna har en jätte genomskinlig prissättning på alla sina tjänster, vilket har resulterat i att bankernas prislistor är ganska långa och stora. Alla banker i Finland har ändå gjort det så lätt som möjligt att förstå sig på de olika prislistorna och jobbat fram olika paket på tjänster som kan fungera som grund för att skräddarsy ett paket just för dina behov. Alla banker har även olika förmåner för ungdomar och unga vuxna. De flesta bankerna erbjuder gratis bastjänster (konto, nätbank och betalkort) för ungdomar upp till en viss ålder.

För att summera, så då du ska välja bank skall du tänka på följande saker:

  1. Fundera på vad du behöver
  2. Ta reda på och jämför vad de olika bankerna har att erbjuda
  3. Ta kontakt med en eller flera banker som du tycker att passar dig bäst och boka ett möte

Idag går det väldigt enkelt att sköta sina bankärenden även på distans. Alla banker har lite olika system för detta men de flesta bankärenden går att sköta elektroniskt.