Börsen är till för alla

“Börsen” är en marknadsplats för olika finansiella instrument, som t.ex. aktier och fonder. Idag är börsen tillgänglig för alla genom olika service providers på nätet, enda begränsningen som finns är att du måste vara myndig för att öppna ett aktiespar- eller värdeandelskonto hos en bank. Det man bör komma ihåg är att handla aktier är inget självändamål och att det alltid innebär en risk. Orsaken till att man aktiesparar är att få avkastning på sina pengar och på så vis öka sin förmögenhet. 

Börsen består av flera olika marknadsplatser runt om i världen. Enkelt förklarat så har alla länder i världen sin egen börs, som oftast består av det egna landets bolag. Stora välkända börser, som t.ex. börsen i Tyskland och USA, kan även ha andra länders företag listade på sin börs. Genom att öppna ett aktiespar- eller värdeandelskonto hos en bank får du utöver den finländska börsen även tillgång till andra börser runt om i världen. Idén med dessa marknadsplatser är att ge företag möjligheten till ny finansiering genom att sälja delar av företaget till investerare. Som investerare får du ta del av företagets framgång, dels genom att värdet på bolaget och därmed även aktiernas värde stiger och dels genom att en del av företagets vinst betalas ut till alla aktieägare i form av dividender. Som investerare bör man även bekanta sig med de bolag man investerar i. För att ett bolag skall kunna listas på börsen finns det krav på transparens som bolaget måste uppnå. Allmänheten skall kunna ta del av all nödvändig finansiell och annan information angående bolagets affärsverksamhet som kan påverka beslutet att investera i bolaget. 

Tre tips för att komma igång:

  1. Sätt igång med att spara –  ju tidigare du börjar desto bättre. Man kan komma igång med så lite som 20€.
  2. Spara i aktier, anting direkt eller via kostnadseffektiva fonder som inte skall kosta mer än 0,2-0,5% i året.
  3. Var långsiktigt – förlita inte dig på att göra stora vinster på kort sikt. Långsiktighet är det som tar dig i mål. 

Ett bolags marknadsvärde påverkas utöver av bolagets egna prestationer även av olika händelser ute i världen, som förväntas endera förbättra eller försämra bolagets förutsättningar att göra vinst. Det är viktigt att komma ihåg att börskurserna kan gå både upp och ner väldigt snabbt och medför en hög risk på kort sikt. Därför lämpar sig aktiemarknaden väldigt sällan för kortsiktigt sparande. Däremot på lång sikt återspeglas världsekonomins tillväxt bäst i aktiemarknaden. Detta betyder att ju längre tid du kan hålla dina pengar investerade, desto mindre är risken att dina investeringar inte ger någon avkastning. På lång sikt skapar aktiemarknaden draghjälp till din personliga ekonomi och ju längre du håller dig investerad desto större nytta har du av ränta på ränta-effekten (som vi behandlar mer i ett separat inlägg HÄR). Genom att vara med på aktiemarknaden är du delaktig i den ekonomiska tillväxt som mänskligheten hela tiden skapar och pengarna börjar sakta men säkert jobbar för dig.