Att spara och investera blir allt vanligare i Finland och har också väckt ett stort intresse bland unga vuxna. Samtidigt som intresset för målmedvetet och regelbundet sparande ökar, är kunskapen om ekonomi, pengar och dess värde låg bland ungdomar. En alltför stor del av ungdomarna upplever en stor eller mycket stor oro beträffande sin egen utkomst. Att hållbart hantera sin privatekonomi är en grundläggande färdighet som alla ungdomar behöver lära sig. En trasslig privatekonomi försvårar det dagliga livet på många sätt. Ekonomisk läskunnighet är en färdighet som utvecklas i skolan och hemma, men det behövs också insatser av företag och föreningar. 

Med hjälp av en kvalitativ enkätundersökning riktad till ungdomar vid svenskspråkiga andra stadiets läroinrättningar och genom att arrangera en ekonomimässa som fallstudie har FSU  undersökt vilka delområden inom ekonomihantering som målgruppen främst saknar kunskap i och vilken typ av pedagogik som lämpar sig för kunskapsförmedlingen. Resultatet av undersökningen presenteras i handboken “Hantera dina fyrk – Unga & ekonomi”, som skall ge förutsättningar för ungdomsorganisationer att förmedla kunskap i privatekonomi till ungdomar på ett intressant och lättförståeligt sätt.

Projektet möjliggjordes tack vare ett bidrag av Stiftelsen Tre Smeder

Läs handboken

Hantera dina fyrk - Unga & ekonomi

Du kan  även ladda ner handboken i PDF-format HÄR.