Hjälp FSU – Svara på vår enkät!

Bild: Börje Jönsas

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU genomför en enkätundersökning som riktar sig till alla UF-föreningar i Svenskfinland. Det är väsentligt att vi får så många svar som möjligt. Vi hoppas att du, som representant för din förening, tar några minuter och besvarar enkäten. 

Enkäten följer upp coronapandemin och undersöker vad det konkreta läget bland föreningarna är. Detta är mycket viktig information att få dokumenterad eftersom FSU och de regionala förbunden NSU, SÖU, ÅUF och ÅlUF var för sig och tillsammans vill kunna påtala behovet av riktade stödåtgärder för föreningsfältet både på kort och på långsikt. 

Svara kort och kraftigt, med egna ord. Du behöver inget material. Det tar ca 8-10 minuter att besvara alla frågor. Alla svar behandlas konfidentiellt och vi tar kontakt ifall vi t.ex. vill lyfta fram din förenings historia. 

Stort tack för din medverkan!