Kodklubben

Kodklubben är en eftermiddags- och kvällsklubb för barn och ungdomar där man med hjälp av spel och lekfulla metoder lär sig grunderna inom programmering. I Kodklubben tror vi på att det i dagens informationssamhälle är bra för barn att utöver läs- och skrivkunskaper också behärska grunderna inom programmering. Kodklubben är ett roligt sätt att tillsammans med andra lära sig programmera.

Kom igång

Börja med att bekanta dig med Kodklubbens undervisningsmaterial.

Starta en egen kodklubb​

FSU hjälper föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner som vill arrangera lokala klubbar. Den lokala klubbverksamheten skall kunna fungera självständigt och vid behov få stöd av FSU. Vi hjälper klubbarna att komma igång genom att förse ledarna med undervisningsmaterial och hjälper vid behov till med att hitta lämpliga utrymmen.