Verksamhetsområde

Kommun

Antal besökare

Fastigheten lämpar sig för användning

Sökresultat
small_lok_88 Åsgård
Tessjö
small_lok_42 Åsvalla
Lojo
small_lok_131 Öster-Yttermark marthagård
Yttermark
small_lok_148 Österhankmo byagård
Österhankmo
Övermark Hemgården
Övermark
Övidsborg
Evitskog