Verksamhetsområde

Fem slumpade lokaler
Wasa UF Skatila r.f
Veikars
Fagerö Folkpark
Rangsby
small_lok_71 Solhälla
Pellinge
Midgård
Vanda
small_lok_196 Kyrkoby marthagård
Jakobstad