Verksamhetsområde

Österhankmo byagård

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Österhankmovägen 693
66560 Österhankmo
Postadress Österhaknmovägen 689
66560 Österhankmo
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Martha Björklund
Österhankmovägen 678
66560 Österhankmo
Telefon: 0504692109

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 50
large_lok_148
Fem slumpade lokaler
Västervik bystuga
Vasa
small_lok_6 Lappfors ufs Serveringhus
Nederlappfors
Munkbyborg
Hindhår
small_lok_15 Solhem
Övermalax
small_lok_127 Frideborg
Gottby