Verksamhetsområde

Forsby Byagård

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Norra Österbotten
Besöksadress Östra åvägen 158
66900 Nykarleby
Postadress Forsby byväg 126
66900 Nykarleby
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Ulla-Maj Broo
Forsby byväg 126
66900 Nykarleby
Telefon: 0505939016
E-post: ulla-maj.broo( at )multi.fi

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 40
large_lok_198
Fem slumpade lokaler
Föreningshuset MAJBO
Dagsmark
small_lok_92 Bergsparken
Oravais
Furuborg
Degerby
UF Hoppet
Helsingby
Ytteresse Danspaviljong
Ytteresse