Verksamhetsområde

Forsby Byagård

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Norra Österbotten
Besöksadress Östra åvägen 158
66900 Nykarleby
Postadress Forsby byväg 126
66900 Nykarleby
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Ulla-Maj Broo
Forsby byväg 126
66900 Nykarleby
Telefon: 0505939016
E-post: ulla-maj.broo( at )multi.fi

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Maximi: 40
large_lok_198
Fem slumpade lokaler
Hedåsen
Västerskog
small_lok_16 Essegården
Esse
Övidsborg
Evitskog
small_lok_366 Bertby lokalin
Bertby
small_lok_127 Frideborg
Gottby