Verksamhetsområde

Harrström paviljong

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Paviljongvägen
66290 Harrström
Postadress Sjötået 45E
66290 Harrström
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Tomas Hansson
Sjötået 45E
66290 Harrström
Telefon: 050-3137005
E-post: harrstromuf( at )gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 20
Maximi: 250
Prisexempel se prislista på www.harrstrom.fi
Fem slumpade lokaler
small_lok_347 Jungsborg
Karleby
Hemborg
Hindersby
Ytteresse Danspaviljong
Ytteresse
Sunnanland
Högsåra
Molpe marthagård
Molpe