Verksamhetsområde

Övidsborg

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Nyland
Besöksadress Övidsborgsvägen 24
02550 Evitskog
Postadress Övidsborgsvägen 24
02550 Evitskog
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Anita Jokinen,vaktmästare
Övidsborgsvägen 24
02550 Evitskog
Telefon: 09-2563684,045-1111056

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 200
Prisexempel Veckoslut, fre kväll kl.18 till söndag kl.12, 450 € + städavgift 120 €
Fritext om lokalen Föreningshuset är det största föreningshuset i Kyrkslätt och är mycket lämpligt för fester,bröllop mm. Kan också hyras dagtid. Köket är nyrenoverat och välutrustat. Föreningshuset har en stor scen som är anpassad för t.ex. teaterföresetällningar. Vid teater eller konserttillställning ryms ca 180-190 personer i salen. Tillställningar med servering vid sittande bord, t.ex. födelsedagfester, ca 100 personer.
Fem slumpade lokaler
Nämpnäs uf lokal
Nämpnäs
Petalax UF
Petalax
small_lok_69 Byagården
Kulloby
small_lok_71 Solhälla
Pellinge
small_lok_18 Replot ungdomslokal
Replot