Verksamhetsområde

Sundby ungdomsförening

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Norra Österbotten
Besöksadress Sundbyvägen 310
68690 Sundby
Postadress Sundbyvägen 318
68690 Sundby
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Cederström Tiina
Sundbyvägen 318
68690 Sundby
Telefon: 040-7089842
E-post: tiina.cederstrom( at )abo.fi

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 1
Maximi: 125
Prisexempel 60 €/dygn (ingår inte köksutrustningen, inte mixerbordet) 30 €/halvdag (ingår inte köksutrustningen, inte mixerbordet)
Fem slumpade lokaler
small_lok_19 Essegården
Esse
Hemborg
Hindersby
Skaftung Ungomslokal
Skaftung
small_lok_65 Kållby samlingshus
Kållby
small_lok_112 Wrethalla
Kimito