Verksamhetsområde

Träskberga

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Östra Nyland
Besöksadress Nevasvägen 340
01180 Kalkstrand
Postadress c/o Ian Nordman, Nothusvägen 15
01180 Kalkstrand
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Ian Nordman
c/o Träskberga
01180 Kalkstrand
Telefon: 045 21 88 220
E-post: ufkamraterna( at )gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 20
Maximi: 180
Prisexempel Se fullständig prislista på våra hemsidor!
Fritext om lokalen

Se Uf Kamraterna rf:s hemsida.

large_lok_34
Fem slumpade lokaler
small_lok_61 Pjucken
Petsmo
small_lok_97 Byagården
Sibbo
Sunnanland
Högsåra
Brinkens museum
Malax
Wasa UF Skatila r.f
Veikars