Make Your Move 2020 – dansuttagningarna görs elektroniskt

OBSERVERA!

Med anledning av det rådande läget gällande Coronaviruset Covid-19 har vi tyvärr beslutat att inhibera Make Your Move – dansuttagningarna. Beslutet grundar sig dels på myndigheternas rekommendationer kring resandet samt arrangerandet av evenemang, dels på att allt flera av dansskolorna har beslutat att hålla stängt tills läget har lugnat sig. Vi kommer att ordna med möjlighet att skicka in presentationsfilmer elektroniskt. Vi återkommer till de anmälda inom kort med ytterligare instruktioner.