Medlemsförbund

Åbolands Ungdoomsförbund r.f

ÅUF arbetar för ungdomarna och kulturen i Åboland och agerar serviceorgan för sina ca 30 medlemsföreningar. ÅUF strävar efter att utveckla barn- och ungdomsverksamheten och förbättra den vardagliga situationen för medlemsföreningarna. Målsättningen med verksamheten är att via olika satsningar erbjuda barn och ungdomar i Åboland en innovativ och kvalitativ fritidssysselsättning. ÅUF samarbetar också aktivt med kommunen samt andra parter för att komplettera deras verksamhet. Till basverksamheten hör projekt och kurser som gynnar föreningar, barn och ungdomar.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f

Vi är en ideell organisation som jobbar med och för barn och ungdomar. Vi producerar verksamheter, kurser och evenemang och fungerar som takorganisation för våra 127 medlemsföreningar och 7 regionalt fördelade lokalförbund i Nyland. Tillsammans förvaltar vi över 100 föreningshus i Nyland, ca 18 000 personmedlemmar och 100 000-tals talkotimmar på årsnivå. Vår rörelse är en plattform för människor med engagemang som ideellt vill jobba med och för barn och ungdomar. Som ett av fyra landskapsförbund är NSU medlem i Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU).

Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) är ungdomsrörelsens intressebevakare och de österbottniska ungdomsföreningarnas centralorganisation. SÖU utvecklar ungdomsverksamheten och stödjer verksamheten i förbundets medlemsföreningar. Förbundet har 122 medlemsföreningar. Förbundets huvuduppgift är att driva medlemsföreningarnas frågor, stödja en gynnsam utveckling av föreningarnas verksamhet samt driva ungdomsfrågor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. SÖU riktar sin verksamhet till målgruppen som består av ungdomsföreningar, föreningar som bedriver verksamhet som riktar sig till unga samt regionens ungdomar.

Ålands Ungdomsförbund r.f

Ålands Ungdomsförbund r.f. grundades år 1909 och är takorganisation för de åländska ungdomsföreningarna som är 21 stycken, cirka 1400 landsbygds- och skärgårdsbor är medlemmar i föreningarna. Ålands Ungdomsförbund r.f. arbetar bland annat för att skapa drogfria och meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomsföreningarnas medlemmar samt för den åländska ungdomen och för det åländska kulturlivet.

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

Fris är en religiöst och politiskt obunden organisation som

  • bedriver informationsverksamhet för ökad kunskap hos Sveriges befolkning om finlandssvenskarna
  • representerar finlandssvenskarna i Sverige på olika sätt
  • synliggör finlandssvenskar i både Sverige och Finland
  • främjar de finlandssvenska nätverken i Sverige
  • uppmuntrar och främjar finlandssvensk verksamhet för och av ungdomar och unga vuxna
  • främjar medlemsföreningarnas verksamhet och samarbete dem emellan
  • anordnar och deltar i olika slags kultur- och samhällsaktiviteter
  • samarbetar med och påverkar organisationer och myndigheter i Sverige och Finland
  • bevakar medlemmarnas intressen inom ramen för det internationella samarbetet