MGP Regler 2021

1. Sista dag för ansökan är 5.4.2021. Den direktsända finalen visas på lördagen 9.10.2021 på Yle Fem

2. Bidrag får framföras av maximalt 6 deltagare, max 6 personer på scenen (sång, musik). Ifall upphovsmannen till låten inte uppträder, måste antalet personer på scenen minskas i motsvarande antal personer (se punkt 8).

3. Deltagarna ska framföra sitt bidrag på svenska, finska eller samiska. Man får skicka in max. 3 bidrag

4. Deltagarna måste kunna kommunicera på svenska.

5. Deltagaren måste vara mantalsskriven/registrerad i Finland.

6. Bidragen får spelas/visas i marknadsföringssyfte efter att låtarna har lanserats, via arrangörernas egna eller av arrangörerna godkända distributionskanaler inom ramen för MGP 2021.

7. Deltagare kan vara med från det år de fyller 8 till och med det år de fyllt 15 år (2006 – 2013 gäller för år 2021). Detta gäller också för den som skrivit låten, ifall det är en som inte uppträder.

8. Bidraget kan vara skrivet och framföras av olika personer. Den som framför bidraget måste alltså inte ha skrivit text och musik själv/ själva, alltså måste den/ de inte inneha upphovsrätten till text och melodi. Upphovspersonen/ personerna räknas ändå med som en deltagare och påverkar därmed i antalet personer som får stå på scenen.

9. En person kan medverka i finalen i endast ett bidrag. Ifall en person skickar in flera låtbidrag, måste detta framgå i alla ansökningar/ bidrag.

10. Låtarna som lämnas in ska helst vara mellan 2 minuter 30 sekunder och 2 minuter 45 sekunder långa. I samband med låtbidraget/ ansökan skall deltagaren/deltagarna också muntligt berätta litet om sig själv/själva (t.ex. din favorithobby, vilken stils musik lyssnar du på etc.). Videon kan vara ca 30 sekunder lång. Presentationsvideon får gärna skickas som en skild video.

11. Bidragen som skickas till MGP får inte tidigare ha framförts offentligt, publicerats eller getts ut kommersiellt. Låtarna får inte heller ha publicerats på internet, via t.ex. YouTube.

12. Deltagare får inte tidigare ha uppträtt som framträdande artist på ett förlag eller av skivbolag producerad CD, eller ha professionell representation (t.ex. manager) innan eller under deltagandet i MGP-uttagningen.

13. Deltagarna får delta i MGP max. två gånger, men inte två år i rad.

14. Kommersiella aktörer får inte ge deltagarna gåvor.

15. MGP 2021 avgörs under direktsändning med telefonröster i kombination med juryröster med 50% och 50% fördelning.

16. Arrangörerna Finlands Svenska Ungdomsförbund, Yle Fem och produktionsbolaget Five Corners Production förbehåller sig rätten till justeringar i reglerna under årets gång.

Kontakt

Oskar Koivumäki
Projektledare
oskar@fsu.fi
040 728 8554