Koll på fyrken

FSU-Nytt 9/2021

Läs senaste FSU-Nytt, bland annat om stöd för föreningshus som nu går att söka. I nyhetsbrevet kan ni även läsa om hur Sofia Wegelius blev vald till Vice President för International Amateur Theatre Association. Hela nyhetsbrevet hittar ni här.

Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar den första september kl. 8.00. Ansökan ska lämnas in senast den 30. september 2021 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.

Renoveringsbidraget för föreningshus är avsett för renovering av föreningshus, för reparationer som bidrar till bättre användbarhet samt till att bevara husens kulturhistoriska värde. Bidrag kan sökas av föreningar som äger ett föreningshus avsett för fri medborgarverksamhet. Ansökan om renoveringsbidraget för föreningshus görs i webbtjänsten.

När bidragen fördelas beaktas husets kulturhistoriska värde samt behovet av samlingslokaler för medborgarverksamhet i området. Bra renoveringsplaner är avgörande för beviljandet av bidrag.

År 2021 beviljades över 2 miljoner euro i renoveringsbidrag till 130 föreningar som äger föreningshus. Ansökningar inkom från 209 olika sammanslutning i totalt 18 landskap.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett understöd som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Att undervisnings- och kulturministeriet avsätter nödvändiga anslag är en förutsättning för beviljande av bidrag. Beslut om beviljande av bidrag fattas av Finlands Hembygdsförbunds styrelse i mars 2022 utgående från Föreningshusdelegationens utlåtande.

Läs mera:

FSU:s teaterkoordinator utnämnd till vicepresident för amatörteaterns världsorganisation.

I samband med den internationella teaterfestivalen, Mondial du Théâtre i Monaco, utnämndes Finlands Svenska Ungdomsförbunds (FSU) teaterkoordinator, Sofia Wegelius, till vicepresident för världsorganisationen AITA/IATA (Association Internationale du Théâtre Amateur).

Sofia var en av sju kandidater och valdes in i styrelsen med det högsta röstantalet, med ett understöd på 89%. Sofia blev nu invald för andra gången till en period på fyra år. 

Som styrelsemedlem kommer Sofia att få ta ansvar för att bygga upp organisationens barn- och ungdomsverksamhet. 

”Det är en stor ära och jag ser verkligen fram emot att arbeta för organisationen och med fokus på barn och unga. Att därtill ha fått ett så stort stöd ger mig en god förutsättning för det arbete jag har framför mig. Det känns fint att få representera Finland i ett internationellt sammanhang” säger Sofia.Världsorganisationen arbetar med att främja internationella samarbeten inom amatörteaterverksamheten. Styrelsen består av åtta styrelsemedlemmar från olika delar av världen samt en president. Till ny president valdes Aled Rhys-Jones från Storbritannien.

Ansökan om coronastöd för föreningshus i augusti

Undervisnings- och kulturministeriet öppnar i medlet av augusti ansökningsförfarandet gällande coronastöd som skall hjälpa till att täcka underhållskostnader för föreningshusen. Ansökningstiden kommer att vara öppen under tre veckor. Närmare information om när ansökningstiden börjar meddelas senare.

Läs här under den finska informationen om bland annat vad som behövs för att kunna göra ansökan.

Ennakkotieto: Seurantalojen korona-avustushaku elokuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa elokuun puolessa välissä koronatukipakettiin kuuluvan avustushaun, jolla on tarkoitus tukea seurantalotoimijoita talojen ylläpitokulujen kattamisessa. Avustuksen haku on auki kolme viikkoa. Haun alkamispäivästä ilmoitetaan myöhemmin.

Avustuksen hakemiseen valmistautuminen

Avustusta haetaan ministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietovirastosta haettuja yhteisön puolesta asiointiin oikeuttavien Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää valtionavustushakemuksen, on oikeus edustaa yhteisöä. 

Valtuuksien myöntäminen on ruuhkaantunut. Mikäli yhdistyksellä ei ole vielä käytössä Suomi.fi-valtuuksia, kannattaa ne hakea nyt heti, jotta ne ehtii saada käyttöön elokuussa.

Yhdistyksen tai yhteisön edustaja voi hakea valtuuksien rekisteröimistä tekemällä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa. Tämän jälkeen valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa muille vastuuhenkilöille Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuudet -palvelussa.

Mikäli yhteisö käyttää jo Suomi.fi-valtuuksia, mutta tarvitsee valtuudet hakemuksen jättämistä varten uudelle henkilölle, se voi hallinnoida valtuusrooleja osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Ohjeita asiointipalvelun käytöstä ja valtuuksista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla:

https://minedu.fi/asiointipalveluun-kirjautuminen-ja-valtuudet Kotiseutuliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottavat verkkosivuillaan heti, kun seurantalojen korona-avustus on haettavissa.

Full Koll 

Bloggen kommer att stå som grund för distributionen av information till målgruppen. Innehållet kommer att bestå av relevanta, lättläsliga artiklar och information om ekonomi och hantering av den personliga ekonomin. Materialet och själva bloggen kommer att starkt lyftas fram på olika kommunikationskanaler som ungdomar använder och litar på. Bloggen lanseras under sommaren/hösten 2020 och relevant innehåll skapas kontinuerligt under hela projekttiden. Bloggen uppdateras även efter att projektet upphör, vid sidan av förbundets ordinarie verksamhet.