Koll på fyrken

Ansökan om coronastöd för föreningshus i augusti

Undervisnings- och kulturministeriet öppnar i medlet av augusti ansökningsförfarandet gällande coronastöd som skall hjälpa till att täcka underhållskostnader för föreningshusen. Ansökningstiden kommer att vara öppen under tre veckor. Närmare information om när ansökningstiden börjar meddelas senare.

Läs här under den finska informationen om bland annat vad som behövs för att kunna göra ansökan.

Ennakkotieto: Seurantalojen korona-avustushaku elokuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa elokuun puolessa välissä koronatukipakettiin kuuluvan avustushaun, jolla on tarkoitus tukea seurantalotoimijoita talojen ylläpitokulujen kattamisessa. Avustuksen haku on auki kolme viikkoa. Haun alkamispäivästä ilmoitetaan myöhemmin.

Avustuksen hakemiseen valmistautuminen

Avustusta haetaan ministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietovirastosta haettuja yhteisön puolesta asiointiin oikeuttavien Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää valtionavustushakemuksen, on oikeus edustaa yhteisöä. 

Valtuuksien myöntäminen on ruuhkaantunut. Mikäli yhdistyksellä ei ole vielä käytössä Suomi.fi-valtuuksia, kannattaa ne hakea nyt heti, jotta ne ehtii saada käyttöön elokuussa.

Yhdistyksen tai yhteisön edustaja voi hakea valtuuksien rekisteröimistä tekemällä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa. Tämän jälkeen valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa muille vastuuhenkilöille Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuudet -palvelussa.

Mikäli yhteisö käyttää jo Suomi.fi-valtuuksia, mutta tarvitsee valtuudet hakemuksen jättämistä varten uudelle henkilölle, se voi hallinnoida valtuusrooleja osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Ohjeita asiointipalvelun käytöstä ja valtuuksista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla:

https://minedu.fi/asiointipalveluun-kirjautuminen-ja-valtuudet Kotiseutuliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottavat verkkosivuillaan heti, kun seurantalojen korona-avustus on haettavissa.

Utlysning av understöd inom ramen för det nya coronastödpaketet för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar 

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst coronastöd för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar. Understöden ingår i det nya coronastödpaketet för kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen, som uppgår till sammanlagt ca 230 miljoner euro och ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 som överlämnats till riksdagen. 

Med stödpaketet till kultur, konst, idrott och evenemang stöds återhämtningen från coronapandemin inom dessa sektorer. Understöden kan uppgå till sammanlagt ca 9 miljoner euro, om riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen som nu behandlas. En separat evenemangsgaranti har också beretts för evenemangsbranschen.

Undervisnings- och kulturministeriet bereder sig på att med understöden stödja 

  • konst- och kulturfestivaler som ordnas som allmännyttig verksamhet
  • konst- och kulturfestivaler som fungerar enligt företagsekonomiska principer, om arrangörens omsättning inklusive mervärdesskatt uppgått till högst 150 000 euro år 2019, 
  • professionell sommarteaterverksamhet eller sommarteaterverksamhet som åtminstone delvis sysselsätter professionella konstnärer. 

Understöden är avsedda för att understödja verksamhet som har försvårats eller förhindrats på grund av de begränsningar som föranletts av coronapandemin 1.1 – 30.9 .2021. Avsikten är också att främja att verksamheten ska kunna fortsätta så flexibelt som möjligt efter att begränsningarna har upphört. Ansökningstiden för understöd går ut den 22 juni 2021.

Fler ansökningar om understöd utlyses inom kort – för evenemangsbranschen dessutom en evenemangsgaranti

I stödpaketet som regeringen fattat beslut om har man strävat efter att beakta i synnerhet mångfalden inom branschen och olika former av arbete, såsom ströjobbare, personer som sysselsätter sig själva, ensamföretagare, frilansare och personer som är verksamma som enskilda näringsidkare. Av paketet riktas sammanlagt 127,36 miljoner euro till konst och kultur. 

Understöd och stipendier kan sökas via undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Finlands filmstiftelse. För religiösa evenemang kommer man att kunna söka understöd från undervisnings- och kulturministeriet via en separat ansökan. Till evenemangsbranschen riktas därtill en evenemangsgaranti som beretts vid arbets- och näringsministeriet. 

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 02953 30313 (konst- och kulturfestivaler)
konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 02953 30069 (barnkulturfestivaler)
kulturrådet Laura Mäkelä, tfn 02953 30222 (filmfestivaler)
kulturrådet Tapani Sainio, tfn 02953 30336 (sommarteatrar)

MGP2021 – Nu presenteras årets artister och dansare!

Låtskrivartävlingen Melodi Grand Prix (MGP) ordnas för femtonde året på raken och det har nu blivit dags att presentera årets talanger – både artister och dansare. Själva låtarna kommer att offentliggöras inför den direktsända TV-finalen i oktober men upphovsmännen får vi bekanta oss med redan ikväll under en direktsändning på Yle Arenan med start kl.19:00. Konceptet med att presentera deltagarna via en live stream är helt nytt för MGP! Både dansare och artister medverkar på distans i showen som leds av Jonathan Granbacka och Anna-Karin Siegfrids.

MGP-artisterna 2021 är:

Alma E.: Alma Ellfolk, 11 år, Jakobstad

Alma L.: Alma Lillkung, 13 år, Åbo

Bästisduon: Axa Högnabba och Ingrid Andersén, 11 år, Helsingfors

Enni: Enni Sjölund, 13 år, Åland

Hanna: Hanna Wahlström, 9 år, Helsingfors

Juni och Cassandra: Cassandra Aspelin, 12 år och Juni Savander, 11 år, Grankulla

Lynx: Samuel Alanen, 12 år, Frank Sundqvist, 10 år, Viggo Sundqvist, 12 år och Kaius Österman, 12 år, Esbo

Milla: Milla Pirjetä, 14 år, Vanda

Mindy & Tilde: Tilde Forsén, 13 år och Mindy Penttinen, 14 år, Nykarleby

Obi: Obi Chidobe, 13 år, Vasa

Tio skickliga dansare har valts ut genom FSU:s dansprojekt Make Your Move! Dansarna kommer under sommaren att öva med artisterna innan de tillsammans intar MGP-scenen i direktsändning den 9 oktober!

MGP-dansarna 2021 är:

Sienna Bailey, 10 år, Esbo

Sofina Björk, 11 år, Grankulla

Oliver Brandt, 13 år, Esbo

Moa Gripenberg, 15 år, Jakobstad    

Minea Harrikari, 14 år, Helsingfors

Emmi Kanerva, 12 år, S:t Karins

Laura Lillas, 15 år, Nykarleby

Nadya Mattsson, 14 år, Esbo

Alina Reinikainen, 13 år, Åbo

Elin Wiklund, 11 år, Jakobstad

Alla artister och dansare träffas i början av juni på Camp MGP som ordnas på Lärkkulla i Karis. Under den spännande och intensiva lägerveckan övar de inför höstens stora TV-final. De jobbar tillsammans med ett stort produktionsteam där alla har samma slutmål – att skapa en så bra show som möjligt!

MGP:s coacher Erik Nyholm (musikproducent), Tomas Höglund (sångcoach), Niki Rock (scencoach), Jessica Öller och Laura Lindstedt (koreografer) hjälper artisterna och dansarna att finslipa sina nummer och känna sig självsäkra på scenen.

Hela produktionen övar ännu under veckan inför MGP-finalen, i Yles tv-studio i Helsingfors. Finalen direktsänds i Yle Fem och på Yle Arenan under kvällen den 9 oktober.

MGP – Melodi Grand Prix är en låtskrivartävling för 8-15-åringar som produceras i samarbete mellan Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, produktionsbolaget Five Corners och Svenska Yle.

Coronapandemin ödelägger amatörteatrarna och har berövat 1500 teaterproffs jobbet

Suomen Harrastajateatteriliitto ry (SHT), Työväen Näyttämöiden liitto ry (TNL) och Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU) bedömer på basis av medlemsförfrågningar som har genomförts i april 2021 att amatörteatrarna i år förlorar biljettintäkter om åtminstone 4,7 miljoner euro på grund av coronapandemin. Intäktsbortfallet återspeglar sig direkt på teatrarnas verksamhet och möjligheter att sysselsätta teaterproffs. 

År 2019 sysselsatte amatörteatrarna 1480 proffs inom teaterbranschen. Den sammanlagda lönesumman var 3,8 miljoner euro. Under 2020 föll den här summan till hälften eller 1,7 miljoner euro. År 2021 kommer sänkningen att vara betydligt större. 

Medlemsförfrågningarna visar att amatörteatrarna har en betydande sysselsättande effekt inom teatervärlden, som dock inte erhåller något samhälleligt stöd. Ifall amatörteatrarna inte kompenseras för det ekonomiska bortfall som coronapandemin har lett till drabbas också teatervärldens frilansare av förluster på flera miljoner euro. Amatör- och proffsteatrarna går hand i hand, båda behöver stöd för att överleva. 

Amatörteatrarna i hela landet erbjuder möjligheter till teaterupplevelser för alla åldrar. Deras skala är bred och inkluderar bland annat konstnärliga, sociala, terapeutiska och samhörighets- dimensioner. Amatörteatrarna har en särskild inverkan på regional utveckling och på balans mellan olika regioner. År 2019 deltog ungefär 21000 personer i amatörteatrarnas verksamhet. 

Det finns för tillfället fler högt utbildade teaterproffs i Finland än någonsin. Amatörteatrarna spelar en viktig roll som sysselsättare för de här proffsen. Amatörteatrarna fungerar inte enbart på frivillig basis. Sektorn är en viktig sysselsättare för proffs, såsom regissörer och scenografer. Ifall amatörteatrarna lämnas utan statligt stöd kommer effekterna även att vara förödande för teatervärldens proffs. 

Amatörteatrarna har hittills inte erhållit något coronastöd överhuvudtaget och befinner sig i stora svårigheter. Amatörteaterfältet behöver omedelbara stödåtgärder. 

Våra färska medlemsförfrågningar och de diskussioner vi fört med de teatrar vi representerar gör att vi undertecknade känner en stor oro för de finländska amatörteatrarnas nuläge och framtid. 

Sanna Saarela, toiminnanjohtaja, Suomen Harrastajateatteriliitto
Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja, Työväen Näyttämöiden liitto
Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare, Finlands Svenska Ungdomsförbund, 050- 502 5166, sebastian@fsu.fi

Full Koll 

Bloggen kommer att stå som grund för distributionen av information till målgruppen. Innehållet kommer att bestå av relevanta, lättläsliga artiklar och information om ekonomi och hantering av den personliga ekonomin. Materialet och själva bloggen kommer att starkt lyftas fram på olika kommunikationskanaler som ungdomar använder och litar på. Bloggen lanseras under sommaren/hösten 2020 och relevant innehåll skapas kontinuerligt under hela projekttiden. Bloggen uppdateras även efter att projektet upphör, vid sidan av förbundets ordinarie verksamhet.