Koll på fyrken

FSU-kansliet är sommarstängt

FSU-kansliet kommer att vara sommarstängt under tiden 19.6 – 2.8.2020. De flesta av personalen kommer att vara på semester under nämnda tid. Frågor och ärenden till personalen skickas helst per e-post under sommaren. Retursvar kommer kanske inte genast. Kolla personalens kontaktuppgifter från FSU:s nya webbsida. Förbundet önskar alla en skön sommar.

Vill er teatergrupp uppträda i Monaco sommaren 2021?

Mondial du Théâtre är en internationell amatörteaterfestival som arrangeras i Monaco vart fjärde år. Nästa festival arrangeras 17-22.8.2021 
Ni har nu möjlighet att söka om att få vara Finlands representant i festivalen.  
Pjäsen får vara max 60 minuter i lång. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande och dramatiska uttryck. 
Ansökningar kan skickas till Finlands AITA/IATA-center fram till den 30 augusti 2020! Ansökan skall bestå av en kort beskrivning och en inspelning av föreställningen. 
Ansökan kan skickas till adressen: aitaiata@teater.fi 

FSU lanserar krisstöd för teaterföreningarna

FSU har valt att under rådande omständigheter lediganslå ett krisstöd att sökas för de amatörteatrar som hade planerat att förevisa pjäser under våren och sommaren 2020, men som p.g.a. Covid 19 pandemin är tvungna att inhibera eller flytta framöver sina planer.

Stödet FSU nu lediganslår är ämnat för de grupper som redan har haft utgifter för sin kommande produktion och som nu hamnat i knipa då de inte har möjligheten att förevisa och få inkomster.

Stödet som betalas ut är max 500€/teater och skall basera sig på faktiska utgifter som tillkommit under våren 2020.
För att ansöka om stödet, ber FSU er att skicka in ett fritt formulerat e-postmeddelande till adressen, teater@fsu.fi, med rubriken Krisstöd. I meddelandet skall framkomma vem ni är och vad ni skulle spela, vilka utgifter ni söker för och summan ni söker. Vi ber er bifoga ett utdrag ur bokföringen eller en kopia på kostnader ni söker stöd för.
Ifall ni har haft utgifter för 500€ eller mera, kan ni söka för max nämnda summa.
Stödet kan sökas under tiden 18.5.2020 – 5.6.2020. Svar erhålles 15.6.2020.

Ifall ni inte är i behov av stödet, ber vi er att avstå från att söka till förmån för de grupper som ekonomiskt har det svårt just nu

Coronakrisen har slagit hårt mot lokala föreningar

Myndigheternas bestämmelser på grund av coronapandemin har fått förkrossande konsekvenser för lokala föreningar. Föreningar som upprätthåller föreningshus har hamnat i svårigheter när utrymmena inte kan användas och inkomsterna inte räcker till för att täcka de fasta kostnaderna. Organisationer vädjar till beslutsfattarna att de lokala föreningarna inte ska bli tvungna att ensamma bära de ekonomiska förlusterna.

Användningen av föreningshus upphörde i mars i och med coronarestriktionerna. Under normala förhållanden samlas varje vecka hundratusentals personer i föreningshus runt om i Finland för att ägna sig åt fritidsintressen, gå på fest, delta i talko eller på annat sätt verka inom de lokala föreningarna. Intäkterna från olika evenemang gör det också möjligt att täcka de fasta kostnaderna för föreningshusen. En utredning som förbundet Suomen Nuorisoseurat genomfört för sina medlemmar visar att myndigheternas bestämmelser som införts på grund av coronapandemin har fått förkrossande konsekvenser för de lokala föreningarnas verksamhet. Det samma gäller för föreningar inom bland annat Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Finlands svenska Marthaförbund och Finlands Svenska Hembygdsförbund.

”Bara under perioden mars–maj har inkomstbortfallet uppgått till miljontals euro i hela landet. Föreningar har blivit tvungna att ställa in olika föreställningar, konserter och basarer, och det har inte varit möjligt att hyra ut utrymmen exempelvis för fester. Sommarteaterföreställningar har också antingen skjutits upp till nästa sommar eller ställts in helt och hållet, för att man inte kunnat repetera och för att sommarens situation verkat mycket osäker. Evenemang under sommaren har varit en betydande inkomstkälla med tanke på hela året”, berättar Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare för FSU.

”Vi är verkligen oroliga för hur det ska gå för de lokala föreningarna om inkomstbortfallet inte på något sätt kompenseras från statligt håll. Idrottsföreningarna har redan beviljats särskilt stöd på flera miljoner, så vi föreslår att särskilt stöd också skulle delas ut till andra aktörer på lokal nivå”, säger Gripenberg.

Föreningarnas verksamhet ger barn, unga och vuxna en chans att ägna sig åt kulturella intressen också på små orter och i glesbygden. De lokala föreningarnas ihärdighet och kämpaglöd tar sig uttryck i att man också mitt i krisen ordnat hobbyverksamhet på distans samt till och med inlett ny verksamhet, såsom att hjälpa riskgrupper med inköp. Samtidigt har man funderat febrilt på hur man ska klara sig ur den ekonomiska kris som coronan fört med sig.

Den svåra situationen för föreningar som äger föreningshus togs också upp i undervisnings- och kulturministeriets enkät om coronarestriktionernas inverkan på konst, kultur och kreativa branscher. Enkäten kunde besvaras under tiden 20–26.4.2020. De fasta kostnaderna för föreningshusen löper på som vanligt, men inga pengar kommer in. Detta medför för en stor del av aktörerna en ekonomiskt svår situation, där det är osäkert om verksamheten ska kunna fortsätta. Hotet gäller såväl den lokala hobby- och kulturverksamheten som möjligheten att bevara det byggnadsarv som husen representerar.

Centralorganisationerna för de föreningar som har ett eget föreningshus vädjar till beslutsfattarna att stödja föreningarna. ”Det är ytterst viktigt att de lokala föreningarna inte blir tvungna att ensamma bära de ekonomiska förluster som coronapandemin fört med sig. Vi vädjar till såväl lokala beslutsfattare som till riksdagen, att de lokala föreningarna ska stödjas för att kompensera de ekonomiska förlusterna”, säger Riitta Vanhatalo, verksamhetsledare på Finlands Hembygdsförbund.

– – –

Närmare information samt frågor:

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Sebastian Gripenberg, 050 502 5166, sebastian@fsu.fi

Artister och dansare klara för MGP2020

Den pågående Coronapandemin till trots är den fjortonde upplagan av låtskrivartävlingen Melodi Grand Prix (MGP) i full gång. Med en del försiktighetsåtgärder och justeringar i upplägget längs med vägen, har tio fenomenala låtbidrag och tio dansare nu kvalificerat vidare mot höstens TV-final som direktsänds från Studiohuset i Helsingfors den 10 oktober. The show must go on!

MGP2020 finalisterna: Milou Sederlöf, Ellen Pettersson, Kasper Kammonen, Elias Ingström, Alina Reinikainen, Isabel Hanna, Hilja Risku, Mirella Roininen, Amelia Nordberg, Edith Holmberg, Natalie Ewalds, Maya Hallgren och Amelia Backlund.

MGP:s coacher Erik Nyholm (musikproducent), Tomas Höglund (sång), Niki Rock (scenuppträdande) och Jessica Öller (danskoreograf), samt en massa andra experter kommer att jobba tillsammans med artisterna och dansarna så att de känner sig säkra på scenen inför höstens direktsända TV-final. Övningarna sker bland annat på lägret Camp MGP som i år arrangeras i början av augusti på Lärkkulla kursgård i Karis. Alla låtarna släpps några veckor innan höstens final och albumet kommer att innehålla en bred repertoar av olika musikstilar med artister från Nyland, Åboland, Österbotten och Åland. Vinnaren av MGP2020 får förutom ära, berömmelse och en pokal, också skapa en ny låt under ledning av musikproducenten Erik Nyholm. Till den nya låten produceras en musikvideo som publiceras på Yles kanaler.

MGP2020 finalisterna:

Mirella – Landet ingenstans
Mirella Roininen 14 år, Vanda
Mirella går på åttonde klass i Helsinge skola. Hennes låt handlar om unga människors känslor och frågor.

Milou – Okej med mig
Milou Sederlöf 14 år, Esbo
Milou går på åttonde klass i Mattlidens skola. Hon började musicera redan som sjuåring och deltog i MGP även år 2018. Hennes låt handlar om ungdomar som kanske inte mår så bra.

Kurry – Coolman
Elias Ingström 13 år, Närpes
Elias går på sjätte klass i Mosebacke skola. Elias drömmer om att kunna leva på musiken i framtiden och hans låt handlar om en man som söker bekräftelse.

Kasper – Vi skapar en värld
Kasper Kammonen 11 år, Singsby
Kasper går på femte klass i Norra Korsholms skola. Hans låt handlar om hur man måste göra för att alla skall må bra i vardagen.

J.E.A.N.S – Turbo

Edith Holmberg 12 år, Maya Hallgren 13 år, Natalie Ewalds 12 år, Ekenäs

Flickorna går på sjätte klass i Mikaelskolan. Deras låt handlar precis som namnet antyder, om turbofart! Om gruppen vinner MGP2020, lovar de att ordna en stor fest med pannkakor, simma i havet och göra en ny låt. Möjligen allting på en och samma gång.

Isabel och Hilja – Ett stort steg
Isabel Hanna, Hilja Risku 13 år, Solf
Isabel och Hilja går på sjätte klass i Solf Skola. Båda medlemmarna i duon har sjungit i 6 år. Låten handlar om att börja på högstadiet.

Ellen – Förlåt
Ellen Pettersson 8 år, Helsingfors
Ellen går på andra klass i Minervaskolan. Låten handlar om vänskap och om att säga förlåt. Om Ellen vinner, lovar hon att hjula på scenen.


Amelia B – Gå vägen själv
Amelia Backlund 12 år, Esse
Amelia går på sjätte klass i Överesse skola. Låten som handlar om vänskap, kom till då Amelia hade bråkat med en kompis. Amelia drömmer om att bli artist.


Amelia – Dröm
Amelia Nordberg 9 år, Mariehamn
Amelia går på tredje klass i Ytternäs skola. Hon har hållit på med musik i fem år och lyssnar själv mest på pop. Låten som Amelia började jobba på redan vid jul, handlar om vad hon själv gillar.

Alina – Våga sjunga ut
Alina Reinikainen 12 år, Åbo
Alina går på sjätte klass i Cygnaeus skola. Hon har sjungit och skrivit egna låtar i sju år. Alina drömmer om att bli världsartist och hennes låt handlar om att våga göra det man är bra på.

Artisterna får stöd på scenen av 10 skickliga dansare!

Under MGP-showen i oktober uppträder också tio dansare som valts ut enkom för detta genom FSU:s projekt Make Your Move. Dansarna övar med artisterna för att tillsammans göra varje finalnummer till den bästa möjliga helheten.

MGP2020 dansarna: Emmi Kanerva, Oliver Brandt, My Vauras, Ellen Kronqvist Storholm, Sonja Sievänen, Victoria Sahi, Frida Sjöblom, Nadya Mattson, Maximilian Roininen, Minea Harrikari

MGP2020 dansarna:

Emmi Kanerva, 11 år, St:Karins

Emmi går på femte klass i S:t Karins svenska skola. Hon har dansat i fem år och dansar helst modern dans. Emmi drömmer om att få lära andra att dansa.

Oliver Brandt 12 år, Esbo

Oliver går på sjätte klass i Smedsby skola. Han har dansat i sju år och gillar mest att dansa Hiphop. Olivers högsta dröm är att få vara bakgrundsdansare till någon känd artist.

My Vauras 14 år, Mariehamn

My går på sjunde klass i Övernäs skola. Hon har dansat i fyra år och dansar helst modern dans. My drömmer om att få jobba med dans.

Ellen Kronqvist Storholm 10 år, Socklot

Ellen går på fjärde klass i Socklot skola. Hon har dansat i fem år och dansar helst showdans. Ellen sysslar också med konståkning och drömmer om att få representera Finland i konståknings-VM.

Sonja Sievänen 14 år, S:t Karins

Sonja går på sjunde klass i St. Olofs skola. Hon har dansat i elva år och dansar helst nutidsdans och balett. Sonja drömmer om att bli en ännu bättre dansare.

Victoria Sahi  13 år, Esbo

Victoria har dansat i nio år och dansar helst Hiphop. Hon drömmer om att jobba som en dansare och få resa runt världen.

Frida Sjöblom 12 år, Ekenäs

Frida går på femte klass i Seminarieskolan. Hon har dansat i sex år och dansar helst nutidsdans. Frida drömmer om att bli artist eller OS-medaljör i friidrott. 

Nadya Mattsson 13 år, Esbo

Nadya går på sjätte klass i Finno skola. Hon har dansat i fyra år och dansar helst Hiphop. Nadyas högsta dröm är att få vara med i en musikal.

Maximilian Roininen 12 år, Vanda

Maximilian går på femte klass i Dickursby skola. Han har dansat i fem år och dansar helst Hiphop och streetdance. Maximilian drömmer om att bli en känd dansare eller en bra djurläkare.

Minea Harrikari 13 år, Helsingfors

Minea går på sjätte klass i Hoplaxskolan. Hon har dansat i sju år och dansar helst showdans. Minea drömmer om att bli e professionell dansare och dansa bakom olika artister.

Dansuttagningar arrangeras i regel under våren i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Den pågående pandemin tvingade arrangörerna att ställa in uttagningarna och ändra på upplägget. Istället för att hålla platsspecifika uttagningar gavs ungdomarna möjligheten att skicka in en video där de presenterade sig själva samt uppvisade ett dansprov. Specialarrangemanget var lyckat och intresset för att delta i uttagningen på distans var enormt.


Arrangörer för Melodi Grand Prix är Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f., Svenska Yle och Five Corners Production.

Full Koll 

Bloggen kommer att stå som grund för distributionen av information till målgruppen. Innehållet kommer att bestå av relevanta, lättläsliga artiklar och information om ekonomi och hantering av den personliga ekonomin. Materialet och själva bloggen kommer att starkt lyftas fram på olika kommunikationskanaler som ungdomar använder och litar på. Bloggen lanseras under sommaren/hösten 2020 och relevant innehåll skapas kontinuerligt under hela projekttiden. Bloggen uppdateras även efter att projektet upphör, vid sidan av förbundets ordinarie verksamhet.