Koll på fyrken

Upphovsrättigheter och Corona

Vi har försökt utreda vad situationen gällande upphovsrättigheter är för de teaterföreningar som har föreställningar på gång eller på kommande inom närtid. Något allmänt direktiv som skulle gälla alla fall kan vi tyvärr inte ge, då situationen varierar mycket från fall till fall. Vi rekommenderar teatrar som skall spela att ta kontakt med teater@fsu.fi för att få hjälp med att omförhandla sitt avtal. Det är osannolikt att teatrar kan befrias från sitt avtal men däremot är det mycket möjligt att få framflyttat premiärdatum eller förlänga rättigheterna.

FSU rekommenderar uppehåll i all UF-verksamhet

FSU rekommenderar att alla organisationer inom UF-rörelsen under tiden fram till 31.5.2020 begränsar sin verksamhet eller avhåller sig från att ordna evenemang för att så långt som möjligt minska risken för smittspridning. Föreningar kan senarelägga sina stadgeenliga möten, i detta läge går verkligheten framom föreningens stadgar.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
16.3.2020

FSU rekommenderar uppehåll i all UF-verksamhet

FSU rekommenderar att alla organisationer inom UF-rörelsen under tiden fram till 31.5.2020 begränsar sin verksamhet eller avhåller sig från att ordna evenemang för att så långt som möjligt minska risken för smittspridning. Föreningar kan senarelägga sina stadgeenliga möten, i detta läge går verkligheten framom föreningens stadgar.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU senarelägger eller inhiberar all planerad verksamhet som inte kan ordnas digitalt under perioden 14.3 – 31.5.2020. FSU agerar i enlighet med rekommendationer som Finlands regering har givit. Vi informerar berörda deltagare direkt och via www.fsu.fi.

Förbundets vårmöte kommer att hållas senare än den stadgeenliga tidpunkten. FSU:s kansli är stängt för besök. Medlemsservice sköts så långt som möjligt normalt, men fördröjningar är möjliga. Personalen arbetar på distans och är anträffbar per telefon och digitalt.

Alla har ett ansvar för att göra vad de kan för att förhindra att någon riskerar att utsättas för smitta. Det är svårt att balansera mellan ändamålsenliga och överdrivna åtgärder. I detta läge upplever vi att  försiktighet är en dygd. Det är bättre att försöka vara klok nu än efterklok senare och det är enklare att an efter det är möjligt lätta på restriktioner än att planlöst avboka på kort varsel. Alla åtgärder vidtas för att så långt som möjligt skydda våra förtroendevalda, frivilliga, deltagare och personal och garantera en trygg miljö för vår verksamhet i alla lägen.

Samtidigt är det ytterst viktigt att det exceptionella läge som covid-19 pandemin orsakar inte tillåts leda till ökad social isolering i det finländska samhället. Ensamhet är ett enormt problem i Finland både bland unga och äldre. Samtidigt väcker pandemin oron och osäkerhet. Den viktigaste åtgärden som var och en kan ta är att minska risken för att sprida viruset. God hygien är A och O. Bli genast hemma vid minsta tecken på förkylning. Utsätt inte personer i riskgrupperna. Följ de rekommendationer som myndigheterna ger: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

FSU uppmanar alla UF-aktiva att utnyttja enkla digitala verktyg för att hålla kontakt och visa omtanke både inom föreningen och med sina vänner och bekanta. FSU vill också uppmana alla UF-föreningar att med iakttagande av vettiga skyddsåtgärder organisera grannhjälp för att till exempel stöda personer som inte själva kan lämna hemmet, ifall det på orten finns behov. FSU kommer att publicera enkla tips och idéer på webbplatsen www.fsu.fi som vi hoppas UF-föreningarna har nytta av.

Mer information & råd om att flytta föreningsmöten:
verksamhetsledare Sebastian Gripenberg
050 502 5166, sebastian[ät]fsu.fi

Föreningsmöten och coronaviruset (12.3.2020)

FSU informerar:

Föreningsmöten (vårmöte, årsmöte etc) skall enligt lagen hållas vid den tidpunkt som nämns i stadgarna. Ibland är detta inte möjligt. Coronaviruset och den pandemi det har orsakat har medfört att många föreningar överväger ifall sina stadgeenliga möten alls kan hållas. Från myndighetshåll rekommenderas att alla arrangörer nu överväger ifall en sammankomst är nödvändig att ordna. Föreningen måste själv bedöma vilka risker som sammanhänger med mötet (deltagarantal, deltagare som hör till särskilda riskgrupper etc). Det är ändå i detta exceptionella läge klart att det är bättre att senarelägga rutinmöten och andra sammankomster som inte är nödvändiga. Ifall föreningen konstaterar att mötet medför risker kan styrelsen besluta att flytta på mötet. I så fall rekommenderas att styrelsen omgående meddelar föreningens medlemmar tydligt och klart att mötet flyttas på grund av risken för smittspridning och att mötet kommer att hållas så fort det med hänvisning till medlemmarnas hälsa är tryggt att ordna. Meddelandet till medlemmarna skall förmedlas på samma sätt som stadgarna föreskriver att föreningsmötet sammankallas, men det är givetvis bäst att använda sig av alla kommunikationskanaler som föreningen använder sig av. Detta förfarande medför inte sanktioner för styrelsen.

Distansdeltagande för föreningsmöten är enbart möjligt ifall det tillåts i föreningens stadgar. Styrelsemöten kan dock fritt ordnas på distans (med telefon, skype etc.).

Make Your Move 2020 – dansuttagningarna görs elektroniskt

OBSERVERA!

Med anledning av det rådande läget gällande Coronaviruset Covid-19 har vi tyvärr beslutat att inhibera Make Your Move – dansuttagningarna. Beslutet grundar sig dels på myndigheternas rekommendationer kring resandet samt arrangerandet av evenemang, dels på att allt flera av dansskolorna har beslutat att hålla stängt tills läget har lugnat sig. Vi kommer att ordna med möjlighet att skicka in presentationsfilmer elektroniskt. Vi återkommer till de anmälda inom kort med ytterligare instruktioner.

Vill er teatergrupp uppträda i Monaco nästa sommar?

Mondial du Théâtre är en internationella amatörteaterfestivalen som hålls i Monaco vart fjärde år. Nästa festival arrangeras 18-27.8.2021

Ni har nu möjligheten att söka om att få vara Finlands representant till Festivalen.

Pjäsen får vara max 60 minuter i lång. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande och sceniska och dramatiska uttryck.

Ansökningar kan skickas till Finlands AITA/IATA- center fram till den 30 augusti 2020! Ansökan skall bestå av en kort beskrivning och en inspelning av föreställningen.

Ansökan kan skickas till adressen: aitaiata(at)teater.fi

Full Koll 

Bloggen kommer att stå som grund för distributionen av information till målgruppen. Innehållet kommer att bestå av relevanta, lättläsliga artiklar och information om ekonomi och hantering av den personliga ekonomin. Materialet och själva bloggen kommer att starkt lyftas fram på olika kommunikationskanaler som ungdomar använder och litar på. Bloggen lanseras under sommaren/hösten 2020 och relevant innehåll skapas kontinuerligt under hela projekttiden. Bloggen uppdateras även efter att projektet upphör, vid sidan av förbundets ordinarie verksamhet.