Recycle IT har anpassat sin verksamhet

På grund av det rådande coronaläget behöver seniorer mycket hjälp och stöd. Många äldre personer är isolerade och ensamma, vilket ökar risken för fysiska och psykiska problem. Särskilt den sociala isoleringen är ett stort problem. Med modern kommunikationsteknologi är det ändå möjligt att upprätthålla värdefulla kontakter med familj, vänner och bekanta, vilket är av största betydelse för att inte coronakrisens effekter skall bli ännu värre. Recycle IT har därmed anpassat sin verksamhet för att kunna hjälpa seniorer på bästa möjliga sätt-

Äldreboenden har fått surfplattor för videosamtal

Eftersom IT-handledarna inte fysiskt kan träffa seniorer för tillfället var man tvungna att hitta nya lösningar. Tillsammans med Röda Korsets projekt ”Vi ses i byn” undersökte man var största behovet att hjälp fanns. Man kom fram till att de mest isolerade seniorerna finns på åldringshemmen. Projektet kontaktade därför alla åldringshem i Pargas för att reda ut hur läget var. Tillsammans med personalen på åldringshemmen, och med bidrag från Sparbanksstiftelsen i Nagu, LokalTapiola – Sydkusten, Partel och Pargas stad kunde man skaffa kommunikationsverktyg till alla åldringshem i Pargas.

Surfplattor som är anpassade för äldre

Som bästa lösning fann man att skaffa surfplattor. Surfplattorna är anpassade och inställda så att de äldre på ett enkelt sätt ska kunna ringa videosamtal. Hela verksamheten är uppbyggd så att den inte skall belasta personalen på äldreboendena och stöd ges åt personalen, de som bor på hemmen samt anhöriga..

På grund av restriktionerna för att bromsa spridningen av coronaviruset kan handledarna inte träffa seniorer som behöver datorhjälp för tillfället.

Handledning på distans

I stället ger man handledning på distans i mån av möjlighet.

Många seniorer behöver hjälp med videosamtal, då de inte får kontakt som de vill. Projektet har därför gjort manualer för seniorer med bilder, som visar var man ska klicka och var man ska skriva sitt namn till exempel.

För tillfället jobbar åtta gymnasieelever som IT-handledare efter att ha klarat av den teoretiska och praktiska biten av handledarutbildningen, som ger dem gymnasiepoäng. Efter avklarad kurs kan de välja att fortsätta jobba som handledare och får då lön för sitt arbete.

Våren 2021 utbildas nio nya handledare

Våren 2021 utbildas nio nya handledare. Sex av dem är sådana som då går första året i gymnasiet.

Handledning kan fås både på svenska och finska.

IT-handledningen är avgiftsfri för seniorerna, tack vare att projektet har ett flertal samarbetsparter som till exempel Partel, som sköter bokningarna, Pargas stad, Folkhälsan, stadens äldreråd, Röda Korsets projekt ”Vi ses i byn”,och pensionärsföreningarna.

Den som vill boka IT-handledning av ungdomarna i Recycle IT kan ringa Parcall på 02-4545 410.