Seminarium: Barn och ungdomsverksamhet på svenska 11.9.2019

Välkommen på ett seminarium om föreningarnas utmaningar och möjligheter! 11.9.2019 klockan 13-17 på G18.
Anmälningar till: fsu@fsu.fi