Studieinriktning + yrkesval = ångest?

I tankesmedjan Magmas senaste ungdomsbarometer framkommer att många känner stor oro över att göra fel yrkesval, och att oron bara har ökat under de senaste åren. Vårt utbildningssystem är ju väldigt förlåtande när det kommer till att ”sadla om” och byta studieriktning eller bransch. Det är också i dagens läge fullt möjligt att först gå en yrkesutbildning och sedan studera på högskola eller universitet, utan gymnasieexamen. Man borde väl logiskt sett kunna göra besluten mera lättvindigt nu då det går att byta riktning senare ifall man ändrar sig? Det är få människor som i slutändan gör karriär inom det allra första yrket man väljer. Allt som oftast har man ändå stor nytta av all arbetserfarenhet, det viktiga är att man gör nånting. 

Pia Öhman är socialhandledare vid Yrkesinstitutet Prakticum. Hon har under många år jobbat med frågor som berör unga och deras val av yrke.

Träffar du ofta ungdomar som ångrar över sitt yrkesval halvvägs in i utbildningen?

”Ganska sällan handlar det om att man direkt ångrar sitt yrkesval, utan studeranden kommer ofta till mig med mera obestämd ångest och man kanske inte alltid vet vad som är orsaken, ibland mår vi bättre, ibland sämre och saker brukar hänga ihop och klumpa ihop sig. Har man flow och en sak går bra så känns det som om alla andra saker också går bra. Eller omvänt – Om det skiter sig på ett område i livet så kanske allt annat också känns jobbigare än vad det egentligen är. Den stora majoriteten av unga väljer nog bra yrkesval och det kommer att gå bra för dem, statistiskt sett kommer dessa i medeltal att byta bransch tre gånger under sin yrkeskarriär. Men sen har vi en grupp med människor i samhället som kommer att traggla på och kanske aldrig kommer att hitta rätt.”

Vad ger du för råd åt de som har svårt att hitta rätt?

”Att det finns hjälp, stöd och handledning att få. Och kom ihåg att det sämsta är att bara stanna hemma och inte göra nånting alls. Tänk på helheten – fundera på hur du mår, vem du är och vad du vill. Ställ de rätta frågorna: Är det viktigare för dig att jobba eller att studera? Är det viktigt för dig att ha ett BRA jobb, eller är det viktigt för dig att alls ha ett jobb, och vem avgör om jobbet är bra?”

Om du är intresserad av arbetsmarknadsläget och exempelvis funderar på ifall det i framtiden kommer att finnas jobb för exempelvis restaurangarbetare i Vasa eller för ämneslärare i Borgå, kan du kolla in ”Yrkesbarometern” på TE-tjänsternas sidor.

Kom ihåg att yrkesvalet och jobbet i sig bara är en del av en mycket större helhet och skall inte få styra hela livet. Det är också helt tillåtet att byta bransch i ett senare skede om det känns så. Oavsett var man hamnar så har man nytta av all arbetserfarenhet man samlar på sig, det viktiga är att man gör nånting.

Lyssna gärna på hela diskussionen med Pia Öhman HÄR.