Styrelsen

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Du kan kontakta styrelsen per e-post; styrelsen@fsu.fi.

2021

ORDFÖRANDE

Tony Karlsson

ordforande@fsu.fi

styrelsemedlem

Heidi Jousmaa

NSU 2021-2022

Styrelsemedlem

Jörgen Backman

NSU 2020-2021

Styrelsemedlem

Johan Sten

SÖU 2021-2022

Vice ordförande

Lenita Hjortman

SÖU 2020-2021

Styrelsemedlem

Jenny Kaanela

ÅUF 2021-2022

Styrelsemedlem

Mikaela Sundqvist

ÅUF 2020-2021

Styrelsemedlem

Amira Boughdiri

ÅLUF 2021-2022

Styrelsemedlem

Zacharias Kalm

ÅLUF 2020-2021

Ersättare

Börje Henriksson

NSU 2021-2022

Ersättare

Jarl Åkerlund

NSU 2020-2021

Ersättare

Maria Tokou

SÖU 2021-2022

Ersättare

Markus Påhls

SÖU 2020-2021

Ersättare

Dick Lindroth

ÅUF 2021-2022

Ersättare

Stefan Drugg

ÅUF 2020-2021

Ersättare

Joakim Österlund

ÅLUF 2021-2022

Ersättare

Didrik Svahn

ÅLUF 2020-2021