Styrelsen

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

ORDFÖRANDE

Tony Karlsson

ordforande@fsu.fi

styrelsemedlem

Heidi Jousmaa

NSU

Styrelsemedlem

Ida Lillqvist

SÖU

Styrelsemedlem

Jörgen Backman

NSU

Styrelsemedlem

Mikaela Sundqvist

ÅUF

Styrelsemedlem

Emil Stens

SÖU

Styrelsemedlem

Stefan Drugg

ÅUF

Styrelsemedlem

Ann Kvarnström

ÅlUF

Styrelsemedlem

Zacharias Kalm

ÅlUF

Ersättare

Dick Lindroth

ÅUF

Ersättare

Börje Henriksson

NSU

Ersättare

Kristian Pennala

NSU

Ersättare

Richard Nylund

SÖU

Ersättare

Didrik Svahn

ÅlUF

Ersättare

Maria Österberg

SÖU

Ersättare

Alex Sihvonen

ÅUF

Ersättare

Joakim Österlund

ÅlUF