Styrelsen

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Du kan kontakta styrelsen per e-post; styrelsen@fsu.fi.

2021

ORDFÖRANDE

Tony Karlsson

ordforande@fsu.fi

styrelsemedlem

Heidi Jousmaa

NSU

Styrelsemedlem

Johan Sten

SÖU

Styrelsemedlem

Jörgen Backman

NSU

Styrelsemedlem

Mikaela Sundqvist

ÅUF

Styrelsemedlem

Linn Nyholm

SÖU

Styrelsemedlem

Stefan Drugg

ÅUF

Styrelsemedlem

Joakim Österlund

ÅlUF

Styrelsemedlem

Zacharias Kalm

ÅlUF

Ersättare

Dick Lindroth

ÅUF

Ersättare

Börje Henriksson

NSU

Ersättare

Didrik Svahn

ÅlUF

Ersättare

Maria Tokou

SÖU

Ersättare

Christian Rönn

SÖU

Ersättare

Alex Sihvonen

ÅUF

Ersättare

Ann Kvarnström

ÅlUF