Styrelsen

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Du kan kontakta styrelsen per e-post; styrelsen@fsu.fi.

2020

ORDFÖRANDE

Niclas Sandnabba

ordforande@fsu.fi

Nykarleby

styrelsemedlem

Johan Isaksson

NSU 2019-2020

Sibbo

Styrelsemedlem

Jörgen Backman

NSU 2020-2021

Borgå

Styrelsemedlem

Ulrika Staffans

SÖU 2019-2020

Vörå

Styrelsemedlem

Lenita Hjortman

SÖU 2020-2021

Oravais

Styrelsemedlem

Tony Karlsson

ÅUF 2020-2021

Pargas

Styrelsemedlem

Didrik Svahn

ÅUF 2019-2020

Sunds

Ersättare

Börje Henriksson

NSU 2019-2020

Vanda

Ersättare

Jarl Åkerlund

NSU 2020-2021

Kyrkslätt

Ersättare

Josefine Silfver

SÖU 2019-2020

Korsholm

Ersättare

Markus Påhls

SÖU 2020-2021

Vörå

Ersättare

Zacharias Kalm

ÅUF 2019-2020

Mariehamn