Läs det nyaste numret av vår tidning:

 

Föreningshus:

Molpe marthagård
Molpe
Övermark Hemgården
Övermark
Solhem
Helsingfors
Skärhalla
Ekenäs
Taklax Ungdomslokal
Taklax
 

Hederspris för bra renovering av föreningshus

Känner du till ett bra renoverat föreningshus som förtjänar att bli belönat? Läs mera »
06.03.2018 kl. 11:47

Enkät om LEVER projektet

Den här enkäten är en del av evalueringen av det arbetet som har förverkligats under andra verksamhetsåret i det treåriga projektet: "LEVER - Voluntary culture as leverage of cross-cultural activities in sparsely populated areas with added value for democratic participation and community bonding”. Enkäten har översatts till fem olika språk, i enlighet med de projektpartners Lever har. Enkäten besvaras av respondent grupper från varje land, som representerar: - Personer som representerar kulturföreningar och kulturella grupperingar - Personal i offentliga kultur och utbildningsinstitutioner - Andra intressenter, såsom politiker, anställda vid kommunala kulturella avdelningar, media, övriga föreningar etc Tack för din tid!Läs mera »
06.03.2018 kl. 08:50

MGP 2018 kör igång

Låtskrivare, sångare och dansare sökesLäs mera »
14.02.2018 kl. 12:05

Anders G. Lindqvist ur tiden

En förgrundsfigur inom den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen har avliditLäs mera »
08.02.2018 kl. 09:10

FSU premierade

FSU har premierat personer som jobbar eller jobbat för förbundet och inom UF-rörelsenLäs mera »
08.02.2018 kl. 09:08
 

Följ oss på  Instagram: @fsu_fi eller #FSUfi

@FSU_fi