Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 1/20

41 UF-hus har ansökt om statligt bidrag

22.11.2016 kl. 14:28
41 UF-hus bland ansökningarna om statligt renoveringsbidrag 2017.
Föreningshusdelegationens arbetsgrupp träffades i går (21.11) på eftermiddagen. På mötet fick de närvarande veta hur många som sökt statligt renoveringsbidrag för år 2017. Glädjande är, att 41 finlandssvenska UF-föreningar ansökt om bidrag för sina hus. Det här är en märkbar ökning från fjolåret, då bara 30 sökte, och en normal mängd jämfört med de tidigare åren före fjolåret.

Processen fortskrider nu som så, att efter den 14.12 kommer utlåtandena från Kotiseutuliitto och i medlet av januari (troligtvis under vecka 3) vill de ha förbundens förordade förslag tillbaka.

FSU återkommer till ärendet senare.