Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 1/20

Föreningsfestivalen söker projektledare

01.02.2018 kl. 16:27

 

Finlandssvensk Festivalförenings r.f.:s syfte är att främja samarbete mellan finlandssvenska föreningar och förbund samt att verka för deras synlighet. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera den återkommande Föreningsfestivalen. Föreningsfestivalen finns till för att finlandssvenska föreningar ska kunna träffas, utbyta idéer och kunskap, knyta nya kontakter samt visa upp sitt kunnande för varandra och inför en bred allmänhet. Föreningsfestivalen ordnas på hösten 2018 som en festivalvecka med lokala evenemang i samarbete med föreningar runt om i Svenskfinland.

Finlandssvensk Festivalförening r.f. i samarbete med Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f söker härmed en

 

PROJEKTLEDARE

med en flexibel arbetsinsats på 20h/vecka under perioden 1.4 - 31.10.2018. Under vissa perioder förutsätter projektet arbete på heltid, men som däremellan kan balanseras av perioder med mindre arbetsinsats.

Festivalföreningen välkomnar också enskilda näringsidkare att skicka in en offert.

Som projektledare ansvarar du för att Festivalveckan blir en fungerande helhet tillsammans med de engagerade föreningarna. Du utvecklar idéer med föreningsaktiva och ser möjligheter i varje samarbete.

 

Av projektledaren förväntar vi oss:

• flexibilitet, precision, förmåga att koordinera samt att jobba självständigt

• utbildning som t.ex. kulturproducent eller arbetserfarenhet av liknande uppgifter

• kännedom om och intresse för föreningsfältet i Svenskfinland är till fördel

Som projektledarens arbetsgivare fungerar Finlands Svenska Ungdomsförbund.

För mer information kontakta Festivalföreningens ordförande,

Sofia Wegelius (tfn 040 540 8114), onsdag 7.2 kl. 10-16 eller torsdag 27.2 kl. 14-17.

Vi vill ha din fritt formulerade ansökan per e-postadressen, info@festival.fi, senast 1.3.2018. Eventuella arbetsintervjuer hålls i Helsingfors under vecka 10.