Teater

Amatörteatern har i Svenskfinland främst uppstått och utvecklats inom ungdomsföreningsrörelsen. FSU är centralorganisation för de ca 80 finlandssvenska amatörteatrarna, av dessa är 15 sommarteatrar. Antalet föreställningar per år är ca 600 och ca 1200 personer står på scen i de olika produktionerna. Allt som allt engagerar teaterproduktionerna flera tusen frivilliga. Publiken uppgår per år till över 100 000 personer.

Mera teaterrelaterad information på hemsidan teater.fi

16.3.2020 14:14

Vi har försökt utreda vad situationen gällande upphovsrättigheter är för de teaterföreningar som har föreställningar på gång eller på kommande inom närtid. Något allmänt direktiv som skulle gälla alla fall kan vi tyvärr inte ge, då situationen varierar mycket från fall till fall. Vi rekommenderar teatrar som skall spela att ta kontakt med teater@fsu.fi för att få hjälp med att omförhandla sitt avtal. Det är osannolikt att teatrar kan befrias från sitt avtal men däremot är det mycket möjligt att få framflyttat premiärdatum eller förlänga rättigheterna.

10.3.2020 13:23

Anmälninsblanketten hittar du här:

Teaterkalaset firar 20 års jubileum!!!

Kom med på årets roligaste sommarläger

Det 20:de Teaterkalaset äger rum i Österbotten, Kronoby 8-11.6, med arrangerad buss- och båttransport från hela Svenskfinland!

Teaterkalaset samlar omkring 60 stycken 7-12 år gamla teaterintresserade barn för fyra dagar av workshops, utflykter, lekar och samvaro!

Målet med Teaterkalaset är att deltagarna skall få ett sommarminne de inte glömmer i första taget. Vi kombinerar spännande workshops med sommarnöjen, äventyr och naturligtvis fester. Därtill har man möjligheten att få nya vänner från hela Svenskfinland.

I år kommer Teaterkalaset att arrangeras i Kronoby folkhögskolas utrymmen.

Pris:

Deltagande i Teaterkalaset kostar 90€ och i summan ingår allt program, kost, logi och försäkringar. Busstransporten är valfri kostar 5€/ resa.

 

 

För mera information besök:

www.fsu.fi/teaterkalaset

Du kan också följa Teaterkalaset på Instagram.

27.2.2020 14:34
FSU söker en amatörteaterföreställning för att representera Finland under den 11. NEATA amatörteaterfestivalen i Saaremaa i Estland 10-13.9.2020.
24.2.2020 15:01
Alla UF-medlemmar kan registrera sitt teaterevenemang eller föreställning som äger rum den 27 mars 2020 eller som en del av Världsteaterns dag 2020!
24.2.2020 14:32
Mondial du Théâtre är en internationella amatörteaterfestivalen som hålls i Monaco vart fjärde år. Nästa festival arrangeras 18-27.8.2021