Teater

Amatörteatern har i Svenskfinland främst uppstått och utvecklats inom ungdomsföreningsrörelsen. FSU är centralorganisation för de ca 80 finlandssvenska amatörteatrarna, av dessa är 15 sommarteatrar. Antalet föreställningar per år är ca 600 och ca 1200 personer står på scen i de olika produktionerna. Allt som allt engagerar teaterproduktionerna flera tusen frivilliga. Publiken uppgår per år till över 100 000 personer.

Mera teaterrelaterad information på hemsidan teater.fi

30.10.2018 15:29
Kom ihåg att ansöka om produktionsstöd senast 5.11.2018! Glöm inte heller att nominera årets Teaterprofil!
14.9.2018 10:07

Sök med till den internationella teaterfestivalen i Kanada

AITA/IATAs världsfestival arrangeras i Saint John i Kanada 26.8-1.9.2019.

Finlands AITA/IATA -center söker nu en finländsk representant för att uppträda under festivalen. Det centrala temat för de utvalda föreställningarna är diversitet/mångfald.

Den uppträdande gruppen får bestå av högst 8 personer och alla måste vara minst 19 år fyllda (myndiga i Kanada). Föreställningen ska inte vara längre än 60 minuter, byggtid 90 och rivtid 60 minuter.

Kostnader:

Arrangören står för kost och logi för 8 personer under hela festivalen.  Gruppen bekostar själv sina resor från Finland till Kanada, ända fram till Saint John. Finlands AITA/IATA -center beviljar understöd för resekostnaderna men kan inte bekosta resorna i sin helhet.

Skicka oss information om er föreställning och en inspelning eller länk till en inspelning av föreställningen senast 21.10 till adressen mikko@tnl.fi. Mer information fås på samma adress.

Festivalens regler hittar du här (på engelska): http://www.aitaiata.net/SJ%20IATA%20Fest%20Rules%20Sept%2007_2019.pdf

 

Produktionsstöd för amatörteaterpjäser 

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om produktionsstöd från FSU för höst- och vinterpjäser som uppförs mellan tiden 1.9.2018-28.2.2019.

Ansökan för höst- och vinterpjäser bör inlämnas senast 5.11.2018 genom att fylla i ansökningsblanketten. Till ansökan bifogas en noggrant uppgjord budget (ansökta beloppet bör ingå) för uppsättningen.

Närmare information hittar du här: teater.fi/sv/understod/produktionsstod/  

 

Dags att nominera årets Teaterprofil

Det är dags att nominera årets Teaterprofil 2018. Detta är ett ypperligt tillfälle att tacka någon som gjort en extra insats i år, eller som varit aktiv redan i många år. Av de nominerade premieras en person till Årets Teaterprofil 2018. Skicka ett förslag på en person och en motivering till teater@fsu.fi senast 5.11.2018 bifoga också kontaktuppgifter till personen i fråga. *

 

*Kontaktuppgifterna till de nominerade samlas in enbart för att kunna vara i kontakt med den som skall premieras och göra en rättvis bedöming. Alla personuppgifter raderas efter att den premierade är utvald.

 

Följ också Teater.fi på Facebook för pinfärsk information gällande teater!

13.9.2018 14:43
AITA/IATAs världsfestival arrangeras i Saint John i Kanada 26.8-1.9.2019.
12.3.2018 16:39
Om du är teaterintresserad och mellan 13-15 år, är detta din chans!
8.3.2018 8:47
Finlands AITA/IATA -center söker en amatörteaterföreställning för att representera Finland under den 10. NEATA amatörteaterfestivalen i Anyksciai, Litauen 30.7.-5.8.2018.