Finlands Svenska Ungdomsfördund (FSU) premierar teaterprofiler

Priset, som enligt tradition delas ut årligen, uppmärksammar en man och en kvinna, som under det senaste året eller under en längre period utmärkt sig inom amatörteatern.

Det är FSU:s förbundsstyrelse som gjör det slutgiltiga beslutet på basis av de nomineringar som inkommit från medlemsföreningarna.

Under hösten är det aktuellt att nominera årets Teaterprofiler 2016. Skicka ett namn och en motivering till teater@fsu.fi senast 17.9.2017. Detta är ett ypperligt tillfälle att tacka någon som varit extra duktig i år, eller som varit aktiv redan i många år. Varje år belönas en man och en kvinna med priset.