Information om uppföranderätten

 • Kravet på tillstånd att spela grundar sig på lagen om upphovsrätt och gäller alla slags offentliga framföranden antingen man tar inträde eller ej.
 • Konstnärliga och litterära verk är skyddade i 70 år efter upphovsmannens (författarens) död. Notera att detta också gäller den som gjort dramatiseringen av pjäsen.
 • Till konstnärliga verk räknas t ex teaterpjäser. Litterära verk är t ex romaner och dikter.
 • Att ett sceniskt verk är skyddat, betyder att det inte får visas offentligt, bearbetas eller kopieras utan tillstånd av rättighetsinnehavaren.
 • Rättighetsinnehavare är upphovsmannen eller den som bevakar dennes intressen.
 • OBS en översättning kan vara skyddad trots att originalverket (på ursprungsspråket) är fritt.
 • Varje gång vi vill spela en pjäs som fortfarande är skyddad är vi skyldiga att ha tillstånd (kontrakt), och betala en avgift till rättighetsinnehavaren.
 • Betalningen består i allmänhet av en viss % på biljettintäkter, dock finns det alltid en minimisumma per föreställning.
 • Om man uppför en musikpjäs betalar man alltid skillt för musikmaterialet. En engångsavgift som i allmänhet är rätt hög.
 • Om man använder bakgrundsmusik i t ex revy eller kabaré gäller Teostoavgifter.
 • Offentligt framförande är varje slag av föreställning dit allmänheten har tillträde.
 • Elever i en skola som uppför en pjäs kan i allmänhet gör det utan tillstånd för den egna skolans elever, men antalet publik får då inte överstiga 50 personer och ingen annonsering får förekomma.
 • Om elevernas föräldrar har tillträde är föreställningen offentlig och alltså avgiftsbelagd.
 • Det är inte alltid möjligt att få amatörteaterrättigheter på en pjäs, och en del pjäser kan vara helt låsta av något stort bolag t ex Walt Disney.
 • Kontakta därför alltid FSU innan ni börjar repetera.
 • FSU hjälper också med att koordinera så att inte flere grupper i samma trakt spelar samma pjäser. Det är inte trevligt för någon.

Lättaste sättet att söka uppföranderätten är att ansöka om rättigheterna här: http://www.teater.fi/sv/upphovsratt/ansok_om_uppforanderatt/. Om ni har frågor kan ni kontakta FSU, tfn +358 50 502 4280 (textmeddalen mottages ej), e-post: teater(ät)fsu.fi.

Kostnader som man bör reservera sig för i samband med uppförandet av musikaler.

Rättigheter:
Räknas endera som 13 – 16 % av biljettintäkterna eller som summa 150 – 600 euro/föreställning. OBS! Premiären är dyrare än de övriga föreställningarna!

Kostnader för översättningen, 100 – 600 euro.

Musikmaterial:
Betalas hyra 300 – 500 euro per månad för övningstiden, valbart för hur många månader i förväg man behöver materialet. Därtill kommer hyra 300 – 400 euro för hela spelperioden.

OBS! Returnera materialet omedelbart efter avslutad spelperiod !!!

Rollhäften:

 •     11 euro/häfte.
 •     Kostnader för kopieringsrättigheter, 42 euro.


Postningskostnader:

 •       Rekvirering av materialet (främst Danmark, England eller Amerika), 300 – 600 euro.
 •       Postningskostnader inrikes (förlaget till gruppen), 50 euro.
 •       Returnering till FSU eller förlaget, 50 euro.
 •       Returnering till ursprungsland, 300 – 600 euro.


Expeditionsavgift till förlaget, 50 euro.

Ofta skall summan för rättigheter betalas i förskott!

Låt inte detta skrämma er från att uppföra moderna musikaler trots att summorna kan bli rätt stora.