Välkommen till ungdomsföreningsrörelsen!


Ungdomsföreningsrörelsen är en svenskspråkig arrangör av kultur- och ungdomsverksamhet. Rörelsen omspänner ca 270 lokala föreningar, med ca 250 föreningshus och ca 50 000 personmedlemmar i hela Svenskfinland. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen föddes år 1888 då den första ungdomsföreningen Malax UF grundades av Johannes Klockars. Ungdomsföreningsrörelsen är partipolitisk obunden.
 

Uf-rörelsens centralorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf.