Produktionsstöd för amatörteaterpjäser

Produktionsstödet är ett mindre understöd som FSU delar ut 2 gånger i året. Summorna som delas ut brukar vara mindre summor på max 1000€/förening. I undantagsfall kan summan överstiga 1000€.

Föreningar, vilka är anslutna till FSU kan ansöka om produktionsstöd, från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3–31.8 samt för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9–29.2.

Ansökan för vår- och sommarpjäser bör inlämnas senast 3.4.2023 och för höst- och vinterpjäser senast 1.11.2022. Närmare information från FSU-kansliet, teater(at)fsu.fi.

Ansök genom att fylla i blanketten och bifoga bilagorna i samband med ansökan.

Till ansökan bifogas en noggrant uppgjord budget (stödbeloppet bör ingå) för uppsättningen.

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik, om föreningen/gruppen spelat något, samt att man använder sig av teater.fi. Logon hittar man under rubriken ”föreningsservice” och ”logon”. 

Formuläret för produktionsstöd kan man öppna här nedan.

Marknadsföringsstöd

FSU kommer att stödja amatörteatrar som har goda idéer inom marknadsföring med sammanlagt 1000€.

Med en god idé kan en teater ansöka om stödet från FSU för att verkställa sin plan. Kriteriet är att idén marknadsför teaterns föreställning. Nytänkande idéer prioriteras.

FSU kan stöda en eller flera idéer. I år sker ansökan elektroniskt. Ansökan skall senast skickas 1.11.2022. I planen hoppas vi att ni presenterar er idé. I samband med ansökan bör ni bifoga er marknadsföringsplan och en budget. Notera att budgeten bör vara realistisk för att beaktas. I den bör även framgå vilken summa ni ansöker om från FSU! 

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik för att ansökan skall beaktas.

Ansökan hittar ni här nedan