Teaterskolan i Svenskfinland är ett utvecklingsprojekt inom grundläggande konstundervisning (GKU) i teaterkonst i Svenskfinland. Målsättningen med projektet är att understöda, stärka och utveckla teaterundervisning på svenska, upprätthålla, garantera samt trygga verksamhetens framtid. För tillfället deltar 270 elever i GKU i teaterkonst i Teaterskolorna inom UF-rörelsen. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond.

Läs mera om Teaterskolan i Svenskfinland på projektets egna hemsida.

Kontakt

Jani Lastuniemi
Projektledare
jani@fsu.fi
050 5024690