Tony Karlsson är ny ordförande för FSU

Tony Karlsson valdes på lördagen till ny förbundsordförande för Finlands
Svenska Ungdomsförbund FSU. Pargas-bördiga Karlsson har en gedigen
föreningserfarenhet och ser ljust på framtiden för landets ca 300
ungdomsföreningar

– Coronaepidemin har medfört stora utmaningar för alla föreningar, som i
grund och botten handlar om möten mellan människor. FSU:s främsta
prioritet under 2021 kommer att vara att på alla tänkbara sätt se till
att det betydelsefulla arbete som görs i våra föreningar har allt stöd
som behövs.

– Krisen har visat hur viktigt alla former av ungdomsarbete är och det
finns nu ett enormt behov av insatser som vi måste kunna möta överallt i
Svenskfinland. Dagens unga som i framtiden skall bära upp vårt samhälle
får inte nu lämnas vind för våg, sade Karlsson efter att valet var klart.
Styrelsens storlek ökades för att tillåta en större representation och
mångfald inom förbundets verkställande organ. I den nya styrelsen sitter
som ordinarie medlemmar: Jörgen Backman, Amira Boughdiri, Lenita
Hjortman, Heidi Jousma, Jenny Kaanela, Zacharias Kalm, Johan Sten och
Mikaela Sundqvist.