Ungdomsföreningsstiftelsen

UF-stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet.

Ungdomsföreningsstiftelsens bidrag 2023

Ungdomsföreningsstiftelsen delar ut ett antal bidrag till UF-föreningar. Bidrag kan sökas under perioden 1.6.2023 – 2.10.2023. Ansökningstiden går ut 2.10.2023, kl. 23:59.

Bidrag kan delas ut till aktiva föreningar eller föreningar som upplever tillfälliga svårigheter men där det finns realistiska förutsättningar för en positiv utveckling. Stiftelsen strävar efter att dela ut bidragen så att de gör störst nytta. Sökande bör vara en svenskspråkig UF-förening som ingår i UF-rörelsen. Bidrag beviljas inte i denna omgång för teaterproduktioner eller till förbund/ringar inom UF-rörelsen.

Ungdomsföreningsstiftelsens syfte är att stöda svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Initiativet till att grunda Ungdomsföreningsstiftelsen togs år 2013 då UF-rörelsen firade 125-årsjubileum.

För mera information kontakta:

Sebastian Gripenberg, styrelsens sekreterare: sebastian@fsu.fi

 

Stiftelsen

Tanken att grunda en stiftelse för UF-rörelsen väcktes i samband med UF-rörelsens 125-årsjubileum. Finlands Svenska Ungdomsförbunds vårmöte 2015 beslöt att ansöka om lov för att grunda en stiftelse, som bär namnet Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsen godkändes av PRS i mars 2016.

Stiftelsekapitalet donerades av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU, Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU, Åbolands Ungdomsförbund ÅUF, Ålands Ungdomsförbund ÅLUF och Ungdomsföreningsrörelsens Stöd UFS, jämte privatpersoner inom UF-rörelsen,

Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga uf-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar. Även genom att understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet. 

Donationer

UF-stiftelsen tar emot donationer och testamenten och ger gratis sakkunnig hjälp. Kontakta FSU:s verksamhetsledare Sebastian Gripenberg, sebastian@fsu.fi eller 050 502 5166.