Ungdomsföreningsrörelsens Stöd Rf, UFS

Ungdomsföreningsrörelsens stöd grundades 1981, främst för att stöda uf-arbetet ekonomiskt, men dessutom har UFS allt mera blivit ett organ för uf-veteraner och ett redskap för att dokumentera uf-arbetet under gångna år. Nya medlemmar med intresse för uf-rörelsen är välkomna!

Styrelsen och kontaktuppgifter

Styrelsen för UFS består av: Ordförande Sebastian Gripenberg, viceordförande Susanne Räihä, kassör Johan Isaksson, Börje Henriksson, Ullrike Hjelt-Hansson, Tony Karlsson, Henry Rask och Niclas Sandnabba.

Som sekreterare utanför styrelsen fungerar Kim Österman, kim.osterman(at)fsu.fi, 050 5014146.

Post som riktas till UFS skickas enligt adressen: Ungdomsföreningsrörelsens Stöd, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften 2023 är 15 euro och den skall betalas till föreningens konto: FI17 4055 1110 0054 89. Meddelande: Medlemsavgift 2023. Nya personmedlemmar och tidigare medlemmar som ändrat adress bedes vänligen i meddelandefältet uppge sin när- och postadress eller kontakta sekreteraren för att meddela förnyade adressuppgifter. Uppgifter gällande e-postadresser kan också meddelas sekreteraren.

Publikationer

För den som vill läsa mera om uf-rörelsens händelserika förflutna finns fyra publikationer ännu i lager.
Böckerna fås (gratis!) från FSU:s kansli. Postkostnader faktureras.

Ungdomsföreningarnas mångfald

En förteckning över alla finlandssvenska ungdomsföreningar grundade åren 1888-2003.

En folkrörelse väller fram

Uf-rörelsens uppkomst och utveckling åren 1888-1938 (historik 1, utkommen 2006).

Mellan tradition och förnyelse

Den finlandssvenska uf-rörelsen från krigsåren in i 2000-talet (historik 2, utkommen 2013).

Eldsjälar

Boken om 15 av uf-teaterns aktivaste medarbetare.